Stämma 2024

Justerat protokoll för föreningens stämma 2024 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Stämma 2024

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2024, som hålls den 29 maj kl 19.00 i Istorps församlingshem.

Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 19, 2024. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för 2023-2024 medföljer kallelse.

Välkomna önskar styrelsen

Kallelse finns här

Förslag till dagordning finns här

Fullmakt finns här

Styrelsens verksamhetsberättelse finns här

Återbetalning

Efter nästan ett års väntan kom äntligen domen i HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen.
Insatser kommer inte att momsbeläggas.

Föreningen kommer inom den närmsta tiden att skicka ut en kreditfaktura till medlemmen via mail, där var o en måste återkoppla till föreningen.

Man anger då medlemsnummer, fakturanummer samt kontonummer/bankgiro.

Då detta kommer att göras manuellt, så ber vi om förståelse att de kan ta lite tid innan alla fått sina pengar,

Återkoppling önskas senast 240630

Företag kommer att faktureras separat.

Inför stämma 2024

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2024 senast den 10 maj via e-post till styrelsen@fibisox.se

Medlemsavgift

Fr.o.m. 2024 kommer medlemsavgiften i Fiberföreningen att faktureras månadsvis, på samma faktura som service- och ev gruppavtalsavgiften faktureras, på Varbergsortens El-faktura.

Anledningen till detta är att den faktureringstjänst föreningen använder upphör vid årsskiftet.

Efteranslutning

Kostnad för efteranslutning är 30 000:- exkl. ev moms (beslut om moms väntas inom kort) utan försvårande markförhållanden.

Vid ev svåra förhållande betalas den faktiska kostnaden – offert ges innan arbetet påbörjas.

Stämma 2023

Justerat protokoll för föreningens stämma 2023 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Reviderat förslag till dagordning för stämma 2023

Det har tillkommit en punkt för dagordningen till stämma 2023, och det nya förslaget till dagordning finns att läsa här

Stämma 2023

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2023, som hålls den 15 juni kl 19.00 i Istorps församlingshem.

Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 21, 2023. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för 2022-2023 medföljer kallelse.

Välkomna önskar styrelsen

Kallelse finns här

Förslag till dagordning finns här

Fullmakt finns här

Styrelsens verksamhetsberättelse finns här

Inför stämma 2023

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2023 senast den 15 maj via epost till styrelsen@fibisox.se

TV-kanaler och frivilligt erbjudande

Telia har avtalat en återintroduktion av vissa TV.kanaler som för ett tag sedan togs bort ur TV-paketet. Sedan den 12 december ingår dessa kanaler igen i utbudet i gruppanslutningen.

Telia kontaktar i dagarna kunder/medlemmar per telefon för ett erbjudande om ytterligare kanaler, streamingtjänster mm. Det är TV-innehåll som medlem själv avtalar och hanterar, och det går – i det fall detta tecknas – utöver den frivilliga gruppanslutningen genom föreningen.

Ny och uppdaterad information om bredbandstelefoni

Telia ser ständigt över sina tjänster för att kunna säkra en modern och framtidssäker teknik.

I kommande förändring kommer Telia att erbjuda telefoni genom tjänsten Hemtelefoni via mobilnätet.

Fördelen med den nya tjänsten är att man inte betalar för samtal via rörligt pris eller via prisavtal, då alla samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår. Kostnadsfritt ingår även tilläggstjänsterna nummerpresentation och mobilsvar.

Hemtelefoni via mobilnätet – kollektivt avtal, översikt:

 • Obegränsade samtal till fast och mobila nummer inom Sverige
 • Fasta telefonnummer, nummerpresentation, telesvar och möjlighet till samtal via wifi- nät
 • Fungerar utanför hemmet och du kan vara tillgänglig var du än är

Förändringen från bredbandstelefoni till Hemtelefoni via mobilnätet kommer att ske etappvis.

Den 1 november 2022 säljstartar Telia den nya telefonitjänsten Hemtelefoni via mobilnätet. Medlem i gruppanslutningsavtalet som aktiverar sin hemtelefon från och med den 1 november 2022 erbjuds istället Hemtelefoni via mobilnätet.

Från den 1 september 2023 kommer medlemmar som har bredbandstelefoni att få Hemtelefoni via mobilnätet. Det innebär att alla medlemmar som har aktiverat bredbandstelefoni före den 30 oktober 2022 alltså inte kommer att påverkas förrän 1 september 2023 och behöver i nuläget inte göra någonting. Telia kommer, i god tid innan förändringen, att skicka ut information till de hushåll som berörs av förändringen och vad som då behöver göras.

Får Telia genomföra en sådan förändring om medlemmar har ett kollektivt avtal?

Telia utvecklar fortlöpande sina tjänster och tekniska plattformar. Telia äger rätt att ändra eller modifiera tjänsterna som levereras under pågående avtal, inklusive tekniska plattformar, under förutsättning att tjänsternas prestanda och funktionalitet håller likvärdig eller bättre kvalitet och prestanda.

Vid frågor kan medlem kontakta Telias fastighetsägaringång på 020-300060, vardagar 09.00 – 16.00.

Telia erbjuder nytt TV-innehåll i gruppanslutningen

Telia vet att många av oss saknar en del innehåll som vi är vana vid, men vill ändå passa på att tipsa om det innehåll Telia laddat upp med istället. Telia hoppas att du vill ta dig en titt, och vem vet, du kanske hittar några nya favoriter.
Den 6 oktober har omtalade serien Vuxna människor premiär, en spinoff på filmen med samma namn. Här får du följa 30-åriga Mathilda, som brottas med vuxenlivets press med allt vad det kan innebära.

Gillar du i stället kriminaldrama kan du titta på populära Gåsmamman. Och utöver dessa två tips finns självklart massor med andra serier att spana in, och ett helt bibliotek med filmer.

Telia bjuder på huvudsändningen i UEFA Champions League
Under oktober kommer Telia dessutom att bjuda på huvudsändningen i UEFA Champions League, vilket innefattar två matcher varje spelomgång (4-5 oktober, 11-12 oktober samt 25-26 oktober). Passa på att se när Liverpool möter Rangers nu ikväll. Matcherna streamar du på Telia Play.

Utöver allt detta har Telia lagt till SF Kids, en playtjänst för de mindre. Här finns alltifrån klassiska Pippi Långstrump till animerat, som Pettson & Findus eller Fåret Shaun – Filmen.

Mer information finns på:
https://www.telia.se/privat/tv/edr/Information-om-nya-kanaler-i-Tv-Lagom?utm_source=SFMC&utm_medium=Email&utm_campaign=b2c_engagement_tv_sirius_lagom_adhoc&utm_content=hero_button&utm_term=October2022&sfmc_huid=se_angf5n4kptra8qik2h9ecjju2ng96bdu


Förändring i TV-innehåll – gruppanslutningen

Förhandlingar har pågått mellan Telia och Viaplay Group om visningsrättigheter. Telia har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer Telia inte i mål med ett nytt avtal till 30 september. Det innebär att Telia inte längre får erbjuda Viaplays innehåll från den 1 oktober. Detta är något som Telia är uppriktigt ledsen för då det påverkar alla kunder.

telia.se/tvinfo hittar kunder alltid den senaste informationen. Här berättar Telia också vilket innehåll kunder får istället och ger svar på vanliga frågor.

Information om gruppanslutningens TV-innehåll

Telia meddelar att just nu pågår en omförhandling av avtalet med Telias tv-leverantör, Viaplay Group. Telias mål är att enas före den 30 september, men vill redan nu informera hushåll om att det kan finnas risk för att Telia inte längre får sända deras tv-innehåll om parterna inte kommer överens. Telias dialog med Viaplay Group fortsätter och hushållen kommer att hållas uppdaterade på telia.se/tvinfo. Kanaler det berör i gruppanslutningen är: TV3, TV6, TV8 och TV10.

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanliga frågor.

Om bredbandstelefoni

Telia vill fortsätta hålla dig uppkopplad Telia ser över sina tjänster och kommer att byta till modern och framtidssäker teknik i föreningens område. Från och med den 31 oktober 2022 byter Telia ut sin bredbandstelefoni kallad Voice over IP, till hemtelefoni via mobilnätet. Det här påverkar bara ett fåtal av hushållen i området, dvs de som antingen har aktiverat sin bredbandstelefoni efter 31 oktober 2022 eller som använder en telefoniadapter.

Det här händer framöver Hushåll behöver inte göra något just nu. De hushåll som behöver byta sin utrustning kommer att kontaktas av Telia med mer information.

Hushåll som beställer telefoni kommer från och med 31 oktober 2022 att erbjudas den nya lösningen hemtelefoni via mobilnätet. Hushåll som nu använder sig av bredbandstelefoni med tilgin-adapter kommer att behöva byta till hemtelefoni via mobilnätet före slutet av år 2023. Telia kommer, i god tid före bytet, att skicka ut information om förändringen.

Kontakta Telia för information och hjälp Vid frågor eller beställning av ny tjänst kan hushåll kontakta Telias kundtjänst på 020-30 00 60 vardagar kl. 09.00­–14.00.

Stämma 2022

Justerat protokoll för föreningens stämma 2022 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Uppdaterad kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till make/maka/sambo eller till annan medlem att rösta i hens ställe, enligt §13 i föreningens stadgar. Ifylld och undertecknad fullmakt ska visas vid stämman. Fullmaktsblankett finns här.

Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman, se förslag till dagordning. Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för arvoden och en del personval genomföras, se förslag. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas till medlemmar i epost, alternativt post om epostadress saknas. Inga motioner har inkommit till stämma 2022.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att visa hänsyn genom att inte närvara vid sjukdomssymptom och att agera för att undvika smittspridning genom avstånd mellan alla närvarande. Välkomna!

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjligheten ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se


Kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00.

Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.

Varning för felaktiga aviseringar

Medlemmar kan få felaktiga aviseringar från någon som utger sig för att vara Telia, och som påstår att betalning för april månad gjorts två gånger. Så uppmanas medlem att klicka på en ruta för återbetalning – gör inte detta!

Medlem som har valt alternativ 1 för tjänsteleverans, dvs gruppanslutningen, betalar alltid via samtidig aviseringen för el, och inte direkt till Telia.

Medlem som köper tilläggstjänster utöver gruppanslutningen, eller har valt alternativ 2 och beställer tjänster helt själv, bör kolla med Telia i de fall som tjänsterna beställs därifrån innan något annat görs.

Motion till stämma 2022

Styrelsen meddelar att motioner ska – enligt stadgarna – vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast en månad före stämmodatum, och för stämma 2022 gäller den 10 maj som sista datum för motioner. Skicka motion via epost till: styrelsen@fibisox.se Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Anslutning/efteranslutning

Föreningens projekt med att etablera ett öppet fibernät i bygden med stöd genom Jordbruksverket går mot sitt slut. Just nu handläggs den sista anslutningen inom projektet, och från och med dagens datum kan befintlig eller ny medlem anmäla intresse för efteranslutning av fiber till fastighet.

Efteranslutningar kan komma att förläggas tillsammans i tid – kanske vid ett eller några tillfällen per år framöver, och kan kanske komma att genomföras i nytt projekt med stöd till föreningen (vilket i sig tar tid med ansökan och eventuellt beviljande, och där processen endast kan påbörjas när flera intresseanmälningar finns som underlag).

Intresse för efteranslutning anmäls till: styrelsen@fibisox.se

God Jul o Gott Nytt År!

önskas från Styrelsen

Förtydliganden inför stämma 2021

Torsdagen den 11 november kommer 2021 års stämma att hållas, och med sena anmälningar kommer den bestämda lokalen att fyllas mer än vad som stod klart den 1 november.

Stämman kommer ändå att hållas i Istorps församlingshem, men styrelsen vill påminna om att medlemmar uppmanas att avstå från deltagande i stämman vid sjukdomssymptom, att hålla avstånd i lokalen och att det går bra att använda andningsskydd i lokalen.

Person som kommer att delta i stämma genom fullmakt, utställd av medlem som hindras att deltaga, kommer att behöva lämna fullmakten vid ingången, annars får personen inget tillträde till stämman.

Lokal

Stämman 2021 kommer att hållas i Istorps Församlingshem den 11 november kl. 19.00

Kallelse och handlingar till stämma 2021

Styrelsen hälsar välkommen till stämma 2021. Under stämman kommer ekonomi för 2020 och verksamhet under 2020-2021 att redovisas, och planering för kommande verksamhetsår presenteras. Beslut om avgifter, arvoden och personval kommer att fattas.

Anmälan till stämma skall medlem göra i förväg via e-postadress 2021@fibisox.se senast 1 november 2021. Lokal för stämman kommer att bero på antalet föranmälda medlemmar för att möjliggöra avstånd och undvika ovälkommen fysisk trängsel och meddelas efter att anmälningstiden gått ut på föreningens hemsida och i e-post, alternativt post, till anmälda medlemmar.

Medföljande kommer inte att kunna delta i årets stämma. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till annan medlem att rösta i hens ställe.

Handlingar till stämman 2021 bifogas: förslag till dagordning, verksamhetsberättelse 2020-2021, förslag till avgifter, arvoden och val för 2022, samt fullmaktsblankett

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att respektera gällande hälsorekommendationer, och förespråkar avstånd mellan alla närvarande – även medlemmar vaccinerade mot Covid-19

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjlighet ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se

Styrelsen

Kallelse till stämma 2021

Stämma 2021 kan, efter hävande av tidigare hälsorestriktioner i samhället, hållas fysiskt med inbjudan till samtliga medlemmar. Medlemmar hälsas därmed välkomna till stämma 2021!

Styrelsen hade hoppats kunna hålla medlemsmöte under första kvartalet 2021 för att kunna ge mer information efter genomförd slutbesiktning och annan projekthantering, men detta kunde tyvärr inte genomföras p g a pandemin och gällande restriktioner.

Under stämma 2021 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2020 och verksamhet under 2020-2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar, §11, med enstaka tillägg. Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.

Motion till stämman måste lämnas senast 20 oktober via e-post till styrelsen@fibisox.se

Anmälan till stämma skall medlem göra i förväg via e-postadress 2021@fibisox.se senast 1 november 2021. Lokal för stämman kommer att bero på antalet föranmälda medlemmar för att möjliggöra avstånd och undvika ovälkommen fysisk trängsel. Var stämman kommer att hållas meddelas efter att anmälningstiden gått ut på föreningens hemsida och i e-post, alternativt post, till anmälda medlemmar.

Medföljande kommer inte att kunna delta i årets stämma. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till annan medlem att rösta i hens ställe. Fullmaktsblankett medföljer handlingar till stämman som skickas i e-post, alternativt post, inom kort till medlemmar.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att respektera gällande hälsorekommendationer, och förespråkar avstånd mellan alla närvarande – även medlemmar vaccinerade mot Covid-19.I

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjlighet ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se

Styrelsen

Oplanerat avbrott

Ett skåp har idag, den 5 oktober, demolerats vid Frölichska skolan i Istorp och troligen brutit all fiber längs Älgaslättsvägen. Skåp och fiber kommer att åtgärdas från onsdag morgon, dvs 6 oktober, och förhoppningsvis får alla medlemmar tillbaka fibern samma dag.

Inför stämma 2021

Bolagsverket har godkänt att ekonomiska föreningar även under 2021 kan hålla stämma under hela året p g a pandemin och mötesrestriktioner. Styrelsen har avvaktat med att kalla till stämma 2021 p g a hälsorestriktioner under delar av året, och hade börjat planera för att genomföra stämma på samma sätt som under 2020. Nya besked från regeringen möjliggör dock att framöver hålla stämma fysiskt, men med fortsatt hänsyn till att undvika smittospridning.

Styrelsen har därför beslutat att hålla stämma 2021 den 11 november kl 19.00, i lokal som meddelas senare. Deltagande i stämma kommer att kräva föranmälan, och lokal bestäms efter antalet medlemmar som anmält sig.

Kallelse till stämma och relaterad information skickas till alla medlemmar enligt reglering i stadgarna. Medlem som har en motion till stämman bör skicka denna till styrelsen omgående för beredning.

Grävsäsong??

Styrelsen har senaste veckorna blivit kontaktad av entreprenören för avgrävningar av fibern som medlemmar gjort själva inne på medlemmars tomter. Föreningen äger nätet och tar ansvar för det, men tar inte ansvar för avgrävningar som gjorts mer på chansning av medlem eller annan person. Observera att arbete som behöver utföras av entreprenören för att få fibern i funktion igen bekostas av enskild medlem, inte av föreningen.

Därför – om medlem inte minns eller har dokumenterat hur fibern är lagd på egen tomt och har för avsikt att gräva på tomten – rådfråga någon i styrelsen innan grävredskap sätts i backen! Fiberförläggning på egen tomt syns inte i detalj på Ledningskollen, som är sökverktyget för större markarbeten. Fråga först, gräv sedan först efter besked.

Problem med leverans?

Styrelsen påminner om att slutbesiktning för det optiska fibernätet är gjord, och att entreprenören enbart fortsätter med kompletteringar. Medlem får inte kontakta entreprenören för åtgärder av eventuellt upplevda problem med fibern, utan skall felsöka själv – har t ex den egna utrustningen svårt att leverera till nivån som fibern levererar? – om så är fallet är nästa steg att felanmäla till Telia, enligt inlägg den 2 april i år.

En utförligare felsökningsmall kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort.

Om medlem ändå beslutar att beställa tjänster direkt av entreprenören, sker detta på medlems individuella bekostnad.

Laser

Fiberdosan på utsidan av medlems fastighet är inte märkt med en klisterikon som visar att det finns laser i dosan – men den (och alla delar av fibernätet) innehåller laser av klass som kan vara skadlig. Märket sitter inte på dosan, för att det efter ett tag genom utsatthet i väder, vind och solsken bleks och faller av – och fyller därför på sikt inte den tänkta funktionen.

Istället påminns alla medlemmar om hantering av laser genom denna information:

All utrustning i fibernätet innehåller aktiv laser, och får inte hanteras av icke behörig personal.

En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna, skåp och nodhus. Olika felsituationer, till exempel att en kabel lossnar eller går sönder (vid till exempel oförsiktiga avgrävningar), kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Övervakade platser, exempelvis nodhus, skåp och dosor, får endast hanteras av behöriga personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och som utför underhållsarbeten i systemet. En övervakad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

Medlem skall alltså aldrig öppna dosor, kablar eller annan utrustning – och även hindra andra obehöriga personer att göra detsamma!

Primär felsökning av leverans

Om medlem upplever problem vid tjänsteleverans kan det t ex handla om att trådlösa funktioner inte når önskad hastighet eller stabilitet, och då fordras ofta någon slags förstärkare till signalen från routern. Annars kan det vara så att utrustning i fastigheten är av äldre datum, och således inte kan nyttja kapaciteten som finns i fibern. För att utesluta fel i leverans för gruppanslutningen – och förhoppningsvis avhjälpning av detta i så fall – bör medlem kontakta Telias kundtjänst via 90 200, vid upplevda problem.

Föreningen äger och ansvarar enbart för själva fibernätet, dvs möjlighet till ljusleverans till dosan på utsida fastighet, och om ingen yttre åverkan gjorts på detta finns problemet knutet till fastigheten i någon form. Det kan vara ett leveransfel som det handlar om, och då skall medlem kontakta tjänsteleveransoperatören, antingen Telia eller annan – av medlem vald – operatör, som kan felsöka.


Slutbesiktning godkänd

Slutbesiktning av entreprenaden för det optiska fibernätet är slutförd och godkänd. Besiktningen konstaterade att en del kompletteringar skall göras, och så skall ske före 1 juni 2021.

Innan projektet är klart att slutredovisas till Jordbruksverket återstår en del andra ärenden, som t ex ledningsrätt via Lantmäteriet.

Apropos blänkare om fakturasystem…

Medlem kan ha fått en blänkare från Telia – inte från föreningen – om att Telias fakturasystem för bredband och TV skall läggas om, och att det innebär vissa förändringar för alla kunder.

Styrelsen vill upplysa alla medlemmar som använder gruppanslutningen från Telia via föreningen att förändringarna inte gäller denna. Betalningen för gruppanslutningen fortsätter precis som tidigare via elleveransfakturan från Varbergsortens Elkraft.

Medlem som däremot själv har beställt tjänsteleveranser direkt från Telia för bredband och TV via fibern, har nytta av informationen som Telia har skickat ut.

Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaden för det passiva fibernätet pågår, och genomförs under ledning av den av föreningen anlitade besiktningsmannen och i närvaro av entreprenören och föreningens styrelse. Stamförläggning, skåp, skarvning mm inspekteras. För att kunna fastställa t ex förläggningsdjup kan det ibland vara nödvändigt att bekräfta detta genom provgrävning i mark – mindre hål utfört med spade – som komplement till instrumentavläsning.

Före provgrävning knackar styrelsen på för att höra med medlem om provgrävningen kan utföras. Många medlemmar kan av olika anledningar inte vara på plats vid eventuell inspektion på egen mark då denna utförs under ordinarie arbetstid. Medlem som absolut inte vill att provgrävning görs på egen mark behöver meddela detta via styrelsen@fibisox.se snarast!

Hälsning!

Aviserat avbrott

för migrering av medlemmar till ny teknisk plattform är flyttat till den 15 december mellan kl 09.00 och 12.00 – annan information lika som tidigare givits för planerat avbrott.

Avbrott!

Den 8 december 2020, kl 09.00-12.00 kommer Zitius att byta system för föreningens nät. Tjänsteleveranser kommer att stoppas vid två tillfällen om 10-30 minuter vardera i nätet, när Zitius migrerar över alla medlemmar i området till en ny teknisk plattform. För varje medlem kommer åtgärden att innebära ett kortare driftstopp under förmiddagen. Avbrottsinformation finns på www.zitius.se och www.zmarket.se

Alla varumärken inom Telia-koncernen kommer efter åtgärden att utgå från en gemensam teknisk plattform för att möta framtidens stabilitetskrav. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

Fördelar enligt Telia
– Förbättrad drift och övervakning
– med ökad tillgänglighet
– Proaktiv utbyggnation av kapacitet
– Förenklar flödet för alla parter
– Nytt OSS har stöd för Native IPv6
– AI-förberedd plattform
– Enhetlig hantering
– Förberedelse inför morgondagens kapacitetskrav

Det listas inga nackdelar…

Om full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet uppmanas medlemmar att starta om sin tekniska utrustning. Skulle problem med tjänster uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna medlemmar ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Medlemmar som nyttjar gruppanslutningen, och följaktligen är Teliakunder, ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020-202070.

Om – mot förmodan – något hinder för att genomföra åtgärden den 8 december skulle visa sig, så aviseras den 15 december som reservdatum för åtgärden.

Efter stämma 2020

Stämma 2020 genomfördes som planerat den 21 november med ett fåtal medlemmar närvarande, vilket kan relatera till corona-situationen i landet och det urusla vädret. Justerat och signerat stämmoprotokoll finns under fliken Dokument, sedan Föreningens dokument – eller klicka här

Från stämman fick styrelsen två frågor att följa upp och återkoppla om, och styrelsen kommer att återkomma med svar på dessa frågor till alla medlemmar.

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som skall fattas.

Stämma 2020 genomförs i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enbart medlemmar, inga medföljande, hälsas välkomna till stämman. Medlem som inte kan närvara vid stämman kan ge fullmakt åt annan medlem, alternativt maka/make/sambo, att närvara i medlems ställe. Fullmakt att använda för denna situation finns som bilaga. Se alla bilagor för detaljinformation!

Blankett för fullmakt

Hur går stämma 2020 till

Dagordning för stämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Information utom stämma 2020

Om stämma 2020

Året går, och corona består. Styrelsen hade hoppats att det skulle kunna vara tillåtet att samla fler än femtio personer för ett evenemang under året, men det verkar inte bli så. Med tanke på föreningens stämma 2020, så har det blivit nödvändigt att tänka nytt för att uppfylla lagkrav och regler från t ex Bolagsverket.

Därför ser styrelsen det nödvändigt att hålla en stämma 2020 som uppfyller baskraven i stadgarna, och att sedan så snart som det är möjligt antingen kalla till stämma för 2021 eller till ett informationsmöte tidigt nästa år. Eftersom det vid ett informationsmöte inte genomförs t ex personval, så kan detta – vid behov – genomföras både fysiskt och samtidigt digitalt i en enklare form.

Styrelsen har haft som ambition att vid stämman kunna redovisa mer eller mindre slutligt hur etableringen med fibernätet avlöpt, hur ekonomin ser ut och vad kostnaden per anslutning blivit, hur underhåll osv kommer att fungera framöver. Det ryms inte vid en stämma i linje med baskraven och som kommer att genomföras på ett alternativt sätt. Allt kommer istället att redovisas vid ett senare tillfälle, som förhoppningsvis inte dröjer så länge.

Styrelsen återkommer inom kort med information om hur stämman 2020 kommer att genomföras, för att som sagt ovan, uppfylla baskraven i stadgarna och gällande lagkrav. Om medlem har motion att anmäla till styrelsen inför stämman är det hög tid att maila denna nu. Gör det senast 15 oktober till: styrelsen@fibisox.se

Bredbandstelefoni

I gruppanslutningen för tjänsteleverans, som många medlemmar tecknat sig för, ingår enligt det avtal som tecknades ”Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini”. Telia har sedan dess ändrat sina tjänster och avslutat prisplan Mini.

Medlem med gruppanslutning bör vid kontakt med Telia – t ex när fibertjänsterna börjar tas i anspråk – tydligt begära tjänsten ”Bredbandstelefoni” tillsammans med de andra delarna i avtalet. Det är ingen extra kostnad för denna tjänst, då möjligheten med bredbandstelefoni ingår i avgiften för medlems gruppanslutning och medlem betalar enbart för sina samtal.

Efter 1 augusti 2020 betalar medlem med bredbandstelefoni sina samtal till fasta telefoner inom Sverige 15 öre per minut och till svenska mobilnummer 69 öre per minut. Öppningsavgift tillkommer.

Samtalsavgifter faktureras månadsvis i efterskott. Medlem kan undkomma fakturaavgift för betalning av gjorda samtal genom att registrera sig för e-faktura.                                                                                 

Medlem har även möjlighet att beställa ett prisavtal som ger obegränsade samtal inom Sverige till fasta telefoner och svenska mobilnummer. Ta kontakt med Telia för mer information.

Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande:

 • Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser
 • Telia TV-paket Lagom samt Telia Play
 • Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini

Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras hos medlem och ägs av föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela avtalstiden. Avtalstiden är fem år räknat från hela föreningsnätets driftsättning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalstiden, och det överlåts vid fastighetsöverlåtelse.

Ingående kanaler i TV-paketet kan under avtalstiden öka och minska i antal.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella uppgraderingstjänster som medlem beställer på egen hand (för telefoni, bredband eller TV) faktureras direkt till medlem av Telia eller annan tjänsteleverantör, och påverkar inte skrivet avtal med föreningen oavsett vad Telia kan hävda.

För bredbandstelefoni gäller att ingen utrustning ingår i paketet utöver möjligheten att koppla in telefon i porten för telefoni i routern.

Det är medlems eget ansvar att nyttja porten antingen för en enstaka telefon (kolla så att telefonsladden har en kontakt som passar i porten i routern), eller genom att köpa en tilgin-adapter av Telia så att befintliga telefonjack i fastigheten kan nyttjas. Då bör routern placeras nära ”första” jacket i fastigheten, eftersom adaptern behöver pluggas in i det jacket. Det kan eventuellt påverka signalen till TV-apparaten negativt om avståndet från router till TV-apparaten är långt.

Övrig tilläggsutrustning, t ex inspelningsbar TV-utrustning är också medlems eget ansvar.

Vid fastighetsöverlåtelse räknas mediaomvandlare, router, digitalbox och fjärrkontroll som fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i fastigheten.

Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i tidigare deltändningar betalar avgifterna sedan tidigare.

Tyvärr så har markarbete, blåsning och montering försenats på grund av olika anledningar, men Telia kunde inte förmås ändra avtalat datum för deltändning 3. Därför har också medlemmar aviserats avgifter för fibernätet från 1 juni oavsett om fibern är monterad och klar, eller ej.

För medlemmar i vissa delar av Broby och Byslätt, Öxnevalla och enstaka fastigheter i Istorp gäller:

 • betala avin från Varbergsortens Elkraft som inkluderar fiber från 1 juni
 • maila namn, fastighetsbeteckning, installationsdatum och bankkontouppgifter till Ros-Marie

                                        ros-marie.o@fibisox.se 

 • uppgifterna kommer att stämmas av med TEGABs lista för installationer och därefter under hösten, att återbetalas till medlem av föreningen

Ring inte till Varbergsortens Elkraft med frågor eller undringar, utan ta kontakt med styrelsen om det gäller frågor kring avgifterna och hanteringen.

Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg.

Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras.

Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET I HELGEN!!

Installation

Förläggningsarbete är färdigt, medan en del blåsning, skarvning och installation återstår i området. Ett större antal medlemmar har ännu inte fått installerat anslutningen i fastigheten, och det beror till stor del på att sjukdom av olika slag har påverkat entreprenörens personal. För att inte arbetet skall försenas ännu mer uppmanas medlemmar som har sjukdomssymptom att boka om redan bokad tid för installation, så att personalens utsatthet inte äventyras ännu mer. Håll ut, håll avstånd, håll kontakt!

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.
För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för att klyftan mellan stad och landsbygd skall slutas senast år 2025, då den nationella bredbandsstrategin har som mål att hela Sverige ska kunna surfa med gigabithastigheter.

Föreningen är medlem i Byanätsforum – en paraplyorganisation för fiberföreningar i Sverige, som tillsammans med flera aktörer för en levande landsbygd har startat Bredbandsuppropet. Uppropet verkar för att fler på landsbygden ska ha tillgång till bredband enligt den nationella bredbandsstrategin.Organisationer som står bakom uppropet:

 • Byanätsforum
 • Företagarna
 • Hela Sverige ska leva
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Svenska Stadsnätsföreningen

Medlemmar i FIBISOX – skriv under Bredbandsuppropet! Klicka här och skriv under, och dela sedan gärna sidan på olika sätt som framgår längst ned på sidan.

Vill du veta mer om Bredbandsuppropet, klicka och läs här.


När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan:

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan komma att tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Montering i fastighet I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Om medlem visar sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar.


Aktivera fibern Medlem som fått mediaomvandlare monterad på insida fastighet kan ha nytta av att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Medlem som tecknat sig för gruppanslutningen ringer sedan Telia på 020 20 20 70 för aktivering av gruppanslutningen. Medlem uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av Telias handläggare till medlemmar (t ex att fibern inte är klar – detta är tyvärr ett internt kommunikationsproblem mellan Zitius och Telia), men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om skall utföras, t ex att få koder för TV, utan dröjsmål. Kan inte handläggaren klara ärendet, så begär att bli kopplad till någon annan som har behörighet.


Använd fibern! Styrelsen uppmanar medlemmar som har tecknat sig för att använda fibern från start.

Fel på fibernätet som kan visa sig vid starten bör felanmälas av medlem till info@fibisox.se snarast, så att felet kan rättas till innan slutbesiktning av föreningens nät genomförs – vilket planeras ske inom kort.Några viktiga punkter

 • felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad
 • om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet
 • kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att finnas på Ledningskollen

Kort uppdatering av arbete i mark

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter i Istorp och över lag i Öxnevalla.

Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020.

Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning för den ordinarie lagen för ekonomiska föreningar.

Styrelsen hoppas ändå att vid ett senare datum i år kunna hålla stämma 2020 med inbjudan till samtliga medlemmar, då det just i år är av största vikt att alla får all och samma information och det kan bli möjligt att i stort kunna redovisa slutsumman för hela projektet med fiberetableringen under stämman.

Frågor, tankar och beslut kring detta kan lyftas vid en gemensam samling, och alternativa digitala lösningar för stämma 2020 har därför inte diskuterats vidare. Styrelsen planerar tills vidare att kalla till stämma 2020 efter sommaren.

Vid montering och vid grävning

I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Visar medlem sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar. Södra delen av östra Istorp är ”på gång” för montering, och sedan följer Öxnevalla.

Då våren närmas, solen skiner på oss igen och det rycker i armar och grävskopor att börja med vårarbetet, påminner styrelsen om detta med att planera först och gräva sedan:

eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävande påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens elkraft bistår med utsättning för el.

Föreningen har aktiva ärenden på Ledningskollen, men dessa ärenden handlar fortfarande om yta och inte om exakt förläggning. När hela fibernätet är klart och inmätt kommer denna information att finnas på tjänsten Ledningskollen – som är gratis för var och en att använda.

Att använda sig av Ledningskollen www.ledningskollen.se  innan grävning påbörjas i marken räddar många befintliga ledningar som redan finns i mark i hela Sverige.Telefonnummer till Telia

Nytt nummer till Telia för aktiveringsärenden är 020-20 20 70.

Medlem som fått mediaomvandlare monterad och ringer Telia uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av handläggare på Telia till medlemmar, men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om faktiskt görs, och att t ex koder för TV lämnas utan dröjsmål.

Inför stämma 2020

Styrelsen avser att kalla till ordinarie stämma under 2020 först i maj månad. Detta görs för att kunna lämna så adekvat information som möjligt gällande den då avslutade operativa delen av fibernätsetableringen till alla medlemmar. Dessutom borde en relaterad ekonomisk redogörelse kunna ges vid denna tidpunkt, även om vissa utgifter – såsom t ex avgifter till Lantmäteriet – fortfarande kommer att utestå för etableringen.

Information till medlemmar under tiden fram till stämman läggs som brukligt på hemsidan.

Med start vecka 7…………

……….kommer ingrävning att ske till de fastigheter som ännu inte fått fiberkabeln framdragen.

Mycket VIKTIGT är då att det finns en märkning på huset var den önskade indragningen skall vara. Närmaste sträcka från tomtgräns till fastighet gäller.

Märk ut med pinnar var eventuella el-kablar eller andra förläggningar (t ex robotgräsklippare) finns, samt var framgrävningen (närmsta väg) önskas ske.

Kontaktperson i ärendet:

Göran på TEGAB,  0706-430301

Om du skall gräva

Eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävandet påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens elkraft bistår med utsättning för el.

Föreningen har aktiva ärenden på Ledningskollen, men dessa ärenden handlar fortfarande om yta och inte om exakt förläggning. När hela fibernätet är klart och inmätt kommer denna information att finnas på tjänsten Ledningskollen – som är gratis för var och en att använda.

Att använda sig av Ledningskollen www.ledningskollen.se  innan grävning påbörjas i marken räddar många befintliga ledningar som redan finns i mark i hela Sverige.

Montering av invändig…….

….dosa för alla medlemmar i arbetsområde 2, beräknas starta 24 februari.

Mail om bokning av tider för montering, skickas ut av entreprenören om ett par veckor.

Fiber – ja, betalning – hur?

För att underlätta medlemmars betalning av löpande fiberanslutning har styrelsen avtalat en betalningstjänst med Varbergortens elkraft ek för., vilket innebär att medlem betalar serviceavgift, och i förekommande fall avgift för gruppanslutning, i samma faktura som avgifter för el-abonnemanget. Periodiseringen kommer att ske enligt fastighetens/elkunds tidigare överenskommelse med elnätsägaren. Om medlem i fiberföreningen inte är densamma/e som kund hos elnätsägaren för ansluten fastighet, så behövs en fullmakt tecknas så att elkunden tar på sig ansvar för fiberavgifterna i medlems ställe. Föreningen kommer att inom kort kontakta dessa medlemmar för hantering av denna fullmakt.

För arbetsområde 1 – som nu är tänt och aktivt – kommer debitering för fiberavgifter att läggas till fakturering för el-abonnemanget från 1 januari 2020. Observera att löpande fiberavgifter tas ut i förskott – men att den första aviseringen även kommer att inkludera retroaktiv betalning för första perioden. För övriga arbetsområden införs motsvarande hantering efter tändning av fiber.

Årsavgift för medlemskap i fiberföreningen kommer även fortsättningsvis att aviseras från föreningen. Medlem bör observera att alla, av stämma och styrelse beslutade, avgifter skall betalas av medlem för att nyttjande av fiber skall kunna fortgå (se föreningens stadgar §6; www.fibisox.se, klicka på Föreningen, klicka på Stadgar).
Medlemmar i arbetsområden 1 och 2 har betalt den tredje insatsen. Medlemmar i arbetsområde 3 kommer att aviseras den tredje insatsen efter nyår.

Medlemmar i arbetsområde 1 gratuleras till fungerande fiber, medan övriga fortfarande är i väntans tider…

Nu tar entreprenörer och styrelse julledigt……..

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Nu har Telia kopplat in tjänsterna

Under tisdagseftermiddagen kom leveransen från Telia igång, och nu är det dags för varje medlem i arbetsområde 1, och som har valt gruppavtalet att aktivera och koppla in sin utrustning. Aktiveringen sker antingen via dator på telia.se/aktivera eller genom att ringa Telia Kundtjänst på 90 200.

För alla medlemmar kan det underlätta att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Äntligen…..

……..finns det ljus i nodhuset, och nu har område 1 fått möjlighet att välja tider för installation av mediaomvandlaren. Sedan inväntas ett definitivt datum från Telia om när de börjar leverera sina tjänster till föreningen. Troligtvis har routrar och boxar för gruppanslutningen inte levererats innan montören kommer ut till fastigheterna, men utrustningen kommer att levereras ut till medlemmar direkt efter att de anlänt.

Tyvärr kunde inte alla i styrelsen närvara när ljusets ankomst firades!

Snart mot ljusare tider

Vid den här tiden på året vill många tända ljus av olika slag, och tänk vad fint att kunna ha tänt även den ljussignal som går genom fiberkabeln. Dessvärre har det under en tid pågått felsökning då föreningens nodhus inte hade nåtts av signalen trots att den kopplats på i Stockholmstrakten. Efter ett tag hittades dock felet någonstans mellan Stockholm och Istorp.

Sedan föreningens informationsmöte i slutet av september har entreprenören stött på blöta marker och mer omfattande arbete i berg i Öxnevalla än vad som förutsetts, men även hittat nya sträckningar för att förbättra framkomligheten. Maskinparken har varit reducerad under en tid, men kan komma att utökas igen.

Det ska kunna bli signal ut i fastigheterna i arbetsområde 1 – västra Istorp – inom kort (styrelsen håller tummarna för att utfästelsen håller nu).  Kundbokning för montering och utlämning av utrustning för gruppanslutningen skall kunna bokas från vecka 49, och sedan anländer montören efter överenskommelse för installation och testning.

I arbetsområde 2 – östra Istorp – är förläggningsarbetet längst söderöver inte färdigt. Samtidigt är blåsning och svetsning i resterande arbetsområde i stort sett klart, och det innebär att tändning av fibern kan komma att ske i deletapper inom arbetsområdet efter nyåret. På det sättet behöver inte alla medlemmar i arbetsområdet invänta det sista markarbetet i området för att få signal i fastigheten.

I Öxnevalla, som är det tredje arbetsområdet, kommer förläggningsarbetet att fortsätta under första kvartalet 2020.

De fastigheter som, oavsett arbetsområde, kommer att få fiber via luftledning – för att ingen annan lösning är rimlig – kommer att nås av fiber i januari/februari 2020. Tändning av dessa anslutningar kommer att ske stegvis beroende på i vilket arbetsområde fastigheten ligger.


Påminnelse

Styrelsen påminner om att när en fastighet överlåtes till en ny ägare, är det av största vikt att omgående skicka in ett ifyllt överlåtelseavtal till fiberföreningen. Avtalet finns under fliken Dokument, klicka sedan på Föreningens dokument så ligger det överst i listan.
I samband med överlåtelse skall den nya ägaren även ansöka om medlemskap.
Detta görs lämpligen via fliken ”Bli medlem”.

Kort avstämning

Kontraktet för fiberetableringen har ett fast pris per meter med reglerbara mängder, vilket i praktiken innebär ett fast meterpris för grävning respektive plöjning. Vid samförläggning med Varbergsortens elkraft delas kostnader efter överenskommelse som inte är negativ för föreningen, utöver att alla får säkrare elöverföring efter att ledningarna ligger i marken. I dagsläget har ca 70 km slang grävts ned i mark, och arbetet fortsätter i södra Istorp och i Öxnevalla.

Vid stämma beslutades att medlemmar skall betala insatsen i tre delar. Alla medlemmar har betalt de två första insatserna. Dessutom har medlemmar i första etapptändningen betalat den tredje insatsen, vilken skall vara betald före tändning av fibern. Därför kommer också medlemmar i etapptändning två att aviseras om betalning av den tredje insatsen inom kort.

I dagsläget har föreningen erhållit en miljon kronor från Jordbruksverket i förskott av EU-stödet. Föreningen har en byggkredit att nyttja, men har ännu inte gjort det. Sparbanksstiftelsen ersätter 7000kr per fiberanslutning av hushåll efter tändning, så ansökan om de utbetalningarna kommer att göras av föreningen i etapper efter tändning av de olika områdena.

Första ansökan till Jordbruksverket om ordinarie delutbetalning av EU-stödet skickades in i början av maj 2019. Sammanlagt har fyra ansökningar skickats in hittills. Handläggningstiderna är dock långa och i dagsläget har föreningen enbart fått utbetalning för ansökan som gjordes i maj.

Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades.

Här finns återigen länken till Installationsguiden.
Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Foto: Veronica Klason
Foto: Veronica Klason

Välkomna på……..

…..informationsmöte i Öxnevalla församlingshem 26 september 2019 kl 19.30                                                                                                                     

Information om hur läget är just nu med förläggning, ekonomi, tidsplaner och annat – samt möjliga svar på frågor och funderingar.

Välkomna! Styrelsen

Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen

Lite teknisk info………

Fiberkabel med 12 ”kablar” innehållande 12 fibertrådar var, således 144 fiber i denna kabel
Här syns en fiberkabel i jämförelse med tändsticksasken.
OBS – den lilla gröna tråden jämte  – det är en ensam fiberkabel.

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda.

Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på
8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln.
De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet var slutsumman kommer att hamna.

Ni som bor i etappområde 2 och 3 kommer också att få en faktura på
8 000kr strax för tändningen i respektive område.

Lägg märke till att betalning efter förfallodatum genererar dröjsmålsavgifter.

I samband med tändningen kommer faktureringen för tjänsteleveransen att starta.

Bilden är från vägen upp till Tranhult

Så här ser det ut i Tranhult Öxnevalla

Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.

Nu händer allt på en och samma gång…..

Nu har monteringen av ”dosan på utsidan” satt fart på allvar!

Detta innebär att ni alla måste sätta upp markering på ert hus, där ni vill att dosan skall sättas upp. Montören dyker upp oanmäld, därför måste denna markering finnas. Detta gäller nu för alla medlemmar i hela området.

Läs instruktionen som finns under fliken ”Byggdialog”. samt i denna:

Samtidigt vill vi önska er alla en riktigt lugn och härlig Midsommar

Information från extra stämma

Extra stämman den 23 maj beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §8.3, §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen.

Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Kallelse till extra stämma


den 23 maj 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Stadgeändring av § 8.3, §15 och §21 – slutligt beslut
 8. Stämmans avslutande
  Välkommen!
  Styrelsen
  Beslut om stadgeändring vid extra stämma 24 april 2019:
  § 8.3 Serviceavgift
  Varje medlem ska löpande till föreningen betala en serviceavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Denna avgift avser underhåll och återinvesteringar i föreningens anläggning och bestäms fortlöpande av styrelsen.
  Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
  § 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
  § 21 Årsredovisning
  Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
  Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
  Föreningens nuvarande stadgar finns för jämförelse under flik ’Föreningen’.

Nu är vi verkligen på väg……..

…….att få ljus i kabeln!

Fösta spadtaget för Nodhuset har tagits.

Information från extra stämma

Extra stämman den 24 april beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen, och dessutom ändrades ordet ”nätavgift” till ”serviceavgift” i §8.3. Björn Hyberg, Öxnevalla, valdes in i styrelsen. Efter förhandlingarna diskuterades information kring tjänsteleveransavtalet.

Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Klargörande ang Tjänsteleverantörsvalet

Zmarket.se listar inte alla möjligheter, då denna sida enbart presenterar basinformation.

Alternativ 2 och, tillägg till alternativ 1, sköts ju av var och en helt själv, och genom att först gå in på zmarket  (skriva in Västra Götaland som område), så får man veta vilka leverantörer som är möjliga. För att sedan få fler detaljer för olika anbud av tjänsteleverantörer, så får man gå in på respektive tjänsteleverantörs egen hemsida och klicka på t ex TV för att se olika möjligheter för alternativ 2, och tillägg för alternativ 1.

Vi önskar en riktigt Glad Påsk

och vill även påminna om EXTRASTÄMMAN som hålls i
Istorps Församlingshem nu på ONSDAG den 24 april.

Tjänsteavtal

Vi vill uppmärksamma er på att avtal för tecknande av tjänster skickats ut per mail, alternativt per post till de medlemmar som saknar eller har icke fungerande mail.

Observera att avtalet skall lämnas per post, förstasidan undertecknad i två exemplar, senast den 30 april.

Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Stadgeändring av §15 och §21
8. Fyllnadsval av en/två ordinarie styrelseledamot/möter
9. Stämmans avslutande
Välkommen!
Styrelsen

Förslag till stadgeändring:
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

§ 21 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

När vårfåglar kvittrar, och tjälen försvinner……..

…..då kan våra fibergrävare starta upp arbetet igen.
De började gräva i början av veckan, och har snart nått fram till den yttersta delen av Istorps-Dala

”Trädgårdsarbete” på Daläng

Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera.

Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. Genom samförläggning med FIBISOX kommer nästan alla luftburna ledningar att läggas i mark i området.

Representant för TEGAB meddelade att markarbetet under hösten 2018 gick bra men har nu påverkats negativt av vintervädret, och som tyvärr har medfört att det för tillfället är uppehåll i blåsning, plöjning och grävning. Istället fortsätter planeringsarbetet för sträckningen mellan Broby och ut mot Grimmared.

TEGAB framhöll att tidsplanen som projekterar avklarad plöjning och grävning i hela området under 2019 kvarstår.

Föreningen har tecknat avtal med Zitius som kommunikationsoperatör, och företrädaren för företaget höll först en kort företagspresentation. Zitius tillhandahåller en mediaomvandlare, som placeras på insidan av fastigheten, utan kostnad för medlem och som stannar i fastighet även vid medlems flytt. Mediaomvandlaren ger möjlighet till en uppkoppling för bredband, samt för telefon och TV. Vill medlem ha fler uppkopplingar i fastigheten behöver en router kopplas till mediaomvandlaren.

Zitius erbjuder ett brett utbud av tjänsteleverantörer där medlem som ansluter sig till fibernätet via företagets marknadsplattform själv tecknar sig för de tjänster som hen önskar. Utrustning inne i fastigheten utöver mediaomvandlaren löser medlem själv tillsammans med vald tjänsteleverantör.

Plattformen www.Zmarket.se kan besökas redan nu för att få översikt över möjligheterna när fibern väl lyser till medlems fastighet. Skriv in Västra Götaland som område, och titta runt. Tjänsterna kan efter tecknande användas i hela EU. Men – det går inte att teckna sig för något nu, utan först när fibern lyser!

Ett flertal frågor ställdes av medlemmar, och besvarades:

 • De flesta tjänster är obundna tidsmässigt, dvs det går att byta inom en månad
 • Vissa tjänster, som t ex CMore, har bindningstid – men ofta finns erbjudanden att nyttja för bättre priser, så passa på då
 • Det går oftast att flytta över befintligt abonnemang hos leverantör till nytt, om denna finns med på www.Zmarket.se
 • Om medlem har avsikt att ha kvar fast telefoni men via fiber, s k IP-telefoni, skall hen inte säga upp nuvarande tjänst utan överlåta till den nya leverantören att sköta övergången så att telefonnumret säkras
 • IP-telefoni kräver oftast bredband från samma leverantör
 • Avstängt nummer, p g a nedsläckning av telestation, kan kanske återfås vid IP-telefoni
 • Befintlig fast telefonilösning i fastigheten kan användas genom adapterlösning i första jacket
 • Olika pågående TV-abonnemang kan ha flera månaders uppsägningstid utan uppsägningsmöjlighet, och medlem ansvarar för egen hantering
 • Det finns möjlighet till förutbestämt korttidsabonnemang för t ex fritidshus
 • För TV-sändningar behövs TV-apparat med HDMI-kontakt eller adapter för den som har TV med enbart scart-kontakt
 • Felanmälan görs alltid till tjänsteleverantör

Telia som tjänsteleverantör informerade om kommande möjlighet att teckna sig för den gruppanslutning som Telia och föreningsstyrelsen fortfarande förhandlar villkoren för. Gruppanslutningen skulle innehålla grundläggande behov av bredband, TV-paket (Telia Lagom) och IP-telefoni.

Telia tillhandahåller i gruppanslutningen en TV-box per fastighet och maximalt ytterligare fyra boxar kan köpas till för samma fastighet, alternativt inspelningsbar TV-box. Annan hårdvara ingår i erbjudandet och byts ut utan kostnad vid fel. Utöver gruppanslutningen kan Telia erbjuda egen filmbutik, PayPerView-tjänst och Playtjänst för individuella behov och önskemål och mot separat kostnad.

Medlemmar fick delsvar på frågor om:

 • Kvalitet på trådlös router
 • Tilläggstjänster kan kosta för varje enhet, t ex för varje TV-apparat
 • Supporttider vardagar, kvällar och helger
 • Funderingar kring gruppanslutning vid hyresfastighet
 • IP-telefoni i gruppanslutningen kommer att vara i kategori Mini eller Plus
 • Nuvarande Telia-boxar kan återanvändas

Styrelsen påpekade att diskussionen med Telia fortfarande pågår, och att innehåll och omfattning av gruppanslutningen kommer att meddelas alla medlemmar snarast möjligt. Styrelsen tar med sig frågor som ställdes under kvällen till diskussionen med Telia.

När erbjudande inom kort kommer att finnas, kommer medlem att behöva ta aktiv ställning till att:

 • avstå nyttjande av fiber,
 • själv beställa och hantera nyttjande av fiber, eller
 • ansluta sig till gruppanslutningen – gör medlem det sistnämnda går det alltid att lägga till tjänster via portalen nämnd ovan.

Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen.

Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag.

Alla val beslutades enligt valberedningens förslag.

Medlemsavgiften beslutades till 200 kronor för både 2019 (reviderat från tidigare stämmobeslut) och 2020.

Nästa medlemsinsats kommer att aviseras i februari 2019.

Styrelsen presenterade förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där fortsatt förläggning och etappvis tändning av fibernätet står i fokus. Efter att avtal med kommunikationsoperatör redan har slutits, skall avtal för tjänsteleverantör om erbjudande av gruppanslutning samt serviceoperatör slutas. Fler möjligheter till positiva samarbeten undersöks löpande av styrelsen. Föreslagen föreningsbudget och likviditetsbudget för verksamheten presenterades, och godkändes.

Hans Corin och Jan-Ove Johansson avtackades för sina insatser i styrelsen.

Årsredovisning 2018

Tidig årsstämma innebär minimalt med tid för färdigställande av underlag för stämman. Från idag finns föreningens årsredovisning för 2018 för medlems genomläsning hos kassören, Björn Gunnarsson. Kontakta Björn för att enas om plats och tidpunkt genom att maila: bjorn.g@fibisox.se

Tillfälligt avbrott

På grund av kontinuerliga minusgrader och det vita vädret tvingas tyvärr förläggningsarbetet i mark att göra ett uppehåll från idag och tills dess att markförhållandena blir mer lättarbetade. Tidigt vårväder önskas!

Till stämma 2019

Styrelsen har beslutat att kvällen den 30 januari inleds kl 19.00 med stämmoförhandlingar som sedan följs av information, och inte i den ordning som tidigare meddelats.

Vid stämman 2018 fattades ett första beslut till att genomföra stadgerevision, och vid stämman 2019 skall medlemmarna fatta det avgörande beslutet. Förslag till stadgerevision finns här

Valberedningen föreslår att stämman väljer ordförande och åtta ordinarie ledamöter till styrelsen, och inga ersättare.

Valberedningens förslag till ordförande i styrelsen vid stämma 2019 är:

Nyval för 1 år: Thomas Lennartsson

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen vid stämma 2019 är:

Omval för 2 år: Ros-Marie Olsson, Kjell Carlsson, Leif Andersson

Nyval för 2 år: Eva Andrée

Fyllnadsval för 1 år: Johan Losman, då Jan-Ove Johansson har meddelat att han vill avsäga sig styrelseuppdraget p g a tidsbrist.

Ordinarie styrelseledamöter som har 1 år kvar på förordnande är: Björn Gunnarsson, Tommy Madjar, Hans Morgansson

Valberedningens förslag till val av revisorer vid stämma 2019 är:

Ordinarie för 1 år: Tommy Karlsrud

Ersättare för 1 år: Hans SoergelStämma 30 januari 2019

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till ordinarie stämma i Kungsäter bygdegård onsdagen den 30 januari 2019 med start kl.19.00.

Tiden efter stämman 2018 har styrelsens arbete dominerats av starten med det operativa arbetet i mark och därtill relevanta frågor. Styrelsen vill dock inte fortsätta sitt arbete utan ordinarie ordförande längre, och väljer därför att kalla medlemmar till ordinarie stämma tidigt under 2019 istället för att hålla extra stämma sent under 2018 för enbart ett andra – och bekräftande – beslut om stadgerevision.

Före stämmoförhandlingarna kommer information om pågående och kommande markarbeten, avtal med kommunikationsoperatör (som gör att det lyser i fibern) och tjänsteleverans (som möjliggör att medlem kan använda internet, se TV-program och ringa i ’fast’ telefon) att ges. All information kommer att presenteras av företagsrepresentanter.

Nedan presenteras styrelsens förslag till dagordning för stämma och verksamhetsberättelse för 2018 (klicka på länk nedan). Mer underlag inför stämman publiceras inom kort av styrelsen.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 8. Fråga från 2018 stämma om debiteringsmodell fastighetsanslutningar
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bekräftande beslut om stadgerevision
 14. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 15. Fråga och beslut om ersättning för projektledning
 16. Beslut om medlemsavgift
 17. Beslut om antalet ledamöter och styrelseersättare
 18. Val av styrelseordförande
 19. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 20. Val av revisorer och eventuella styrelseersättare
 21. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 22. Inkomna motioner till föreningsstämman
 23. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 24. Övriga ärenden som skall tas upp enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar
 25. Stämmans avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 finns här