Medlemsavgift

Fr.o.m. 2024 kommer medlemsavgiften i Fiberföreningen att faktureras månadsvis, på samma faktura som service- och ev gruppavtalsavgiften faktureras, på Varbergsortens El-faktura.

Anledningen till detta är att den faktureringstjänst föreningen använder upphör vid årsskiftet.