Kort avstämning

Kontraktet för fiberetableringen har ett fast pris per meter med reglerbara mängder, vilket i praktiken innebär ett fast meterpris för grävning respektive plöjning. Vid samförläggning med Varbergsortens elkraft delas kostnader efter överenskommelse som inte är negativ för föreningen, utöver att alla får säkrare elöverföring efter att ledningarna ligger i marken. I dagsläget har ca 70 km slang grävts ned i mark, och arbetet fortsätter i södra Istorp och i Öxnevalla.

Vid stämma beslutades att medlemmar skall betala insatsen i tre delar. Alla medlemmar har betalt de två första insatserna. Dessutom har medlemmar i första etapptändningen betalat den tredje insatsen, vilken skall vara betald före tändning av fibern. Därför kommer också medlemmar i etapptändning två att aviseras om betalning av den tredje insatsen inom kort.

I dagsläget har föreningen erhållit en miljon kronor från Jordbruksverket i förskott av EU-stödet. Föreningen har en byggkredit att nyttja, men har ännu inte gjort det. Sparbanksstiftelsen ersätter 7000kr per fiberanslutning av hushåll efter tändning, så ansökan om de utbetalningarna kommer att göras av föreningen i etapper efter tändning av de olika områdena.

Första ansökan till Jordbruksverket om ordinarie delutbetalning av EU-stödet skickades in i början av maj 2019. Sammanlagt har fyra ansökningar skickats in hittills. Handläggningstiderna är dock långa och i dagsläget har föreningen enbart fått utbetalning för ansökan som gjordes i maj.