Laser

Fiberdosan på utsidan av medlems fastighet är inte märkt med en klisterikon som visar att det finns laser i dosan – men den (och alla delar av fibernätet) innehåller laser av klass som kan vara skadlig. Märket sitter inte på dosan, för att det efter ett tag genom utsatthet i väder, vind och solsken bleks och faller av – och fyller därför på sikt inte den tänkta funktionen.

Istället påminns alla medlemmar om hantering av laser genom denna information:

All utrustning i fibernätet innehåller aktiv laser, och får inte hanteras av icke behörig personal.

En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna, skåp och nodhus. Olika felsituationer, till exempel att en kabel lossnar eller går sönder (vid till exempel oförsiktiga avgrävningar), kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Övervakade platser, exempelvis nodhus, skåp och dosor, får endast hanteras av behöriga personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och som utför underhållsarbeten i systemet. En övervakad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

Medlem skall alltså aldrig öppna dosor, kablar eller annan utrustning – och även hindra andra obehöriga personer att göra detsamma!