Om stämma 2020

Året går, och corona består. Styrelsen hade hoppats att det skulle kunna vara tillåtet att samla fler än femtio personer för ett evenemang under året, men det verkar inte bli så. Med tanke på föreningens stämma 2020, så har det blivit nödvändigt att tänka nytt för att uppfylla lagkrav och regler från t ex Bolagsverket.

Därför ser styrelsen det nödvändigt att hålla en stämma 2020 som uppfyller baskraven i stadgarna, och att sedan så snart som det är möjligt antingen kalla till stämma för 2021 eller till ett informationsmöte tidigt nästa år. Eftersom det vid ett informationsmöte inte genomförs t ex personval, så kan detta – vid behov – genomföras både fysiskt och samtidigt digitalt i en enklare form.

Styrelsen har haft som ambition att vid stämman kunna redovisa mer eller mindre slutligt hur etableringen med fibernätet avlöpt, hur ekonomin ser ut och vad kostnaden per anslutning blivit, hur underhåll osv kommer att fungera framöver. Det ryms inte vid en stämma i linje med baskraven och som kommer att genomföras på ett alternativt sätt. Allt kommer istället att redovisas vid ett senare tillfälle, som förhoppningsvis inte dröjer så länge.

Styrelsen återkommer inom kort med information om hur stämman 2020 kommer att genomföras, för att som sagt ovan, uppfylla baskraven i stadgarna och gällande lagkrav. Om medlem har motion att anmäla till styrelsen inför stämman är det hög tid att maila denna nu. Gör det senast 15 oktober till: styrelsen@fibisox.se