Stämma 2023

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2023, som hålls den 15 juni kl 19.00 i Istorps församlingshem.

Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 21, 2023. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för 2022-2023 medföljer kallelse.

Välkomna önskar styrelsen

Kallelse finns här

Förslag till dagordning finns här

Fullmakt finns här

Styrelsens verksamhetsberättelse finns här