Kontakt

Kjell Carlsson                0705-099778
Thomas Lennartsson    0705-090264

För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen skicka epost till styrelsen@fibisox.se alternativt info@fibisox.se

För inlämnande av olika avtal, skicka dessa till föreningens kassör 

FIBISOX
c/o R-M Olsson
Dala Dalhem
51991 Istorp
                                                                                                                                                                         
Medlemsansökan görs via fliken Bli medlem

Om medlem vill anmäla byte av adress eller annan kontaktuppgift, så kontakta kassören enligt ovan eller via: ros-marie.o@fibisox.se