Kontakt

Kjell Carlsson                0705-099778
Thomas Lennartsson    0705-090264

För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen skicka epost till styrelsen@fibisox.se alternativt info@fibisox.se

För inlämnande av olika avtal, skicka dessa till föreningens kassör 

Björn Gunnarsson
Kulla Fagerlid
519 91 Istorp
                                                                                                                                                                         
Medlemsansökan görs via fliken Bli medlem

Om medlem vill anmäla byte av adress eller annan kontaktuppgift, så kontakta kassören enligt ovan eller via: bjorn.g@fibisox.se