Ny och uppdaterad information om bredbandstelefoni

Telia ser ständigt över sina tjänster för att kunna säkra en modern och framtidssäker teknik.

I kommande förändring kommer Telia att erbjuda telefoni genom tjänsten Hemtelefoni via mobilnätet.

Fördelen med den nya tjänsten är att man inte betalar för samtal via rörligt pris eller via prisavtal, då alla samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår. Kostnadsfritt ingår även tilläggstjänsterna nummerpresentation och mobilsvar.

Hemtelefoni via mobilnätet – kollektivt avtal, översikt:

  • Obegränsade samtal till fast och mobila nummer inom Sverige
  • Fasta telefonnummer, nummerpresentation, telesvar och möjlighet till samtal via wifi- nät
  • Fungerar utanför hemmet och du kan vara tillgänglig var du än är

Förändringen från bredbandstelefoni till Hemtelefoni via mobilnätet kommer att ske etappvis.

Den 1 november 2022 säljstartar Telia den nya telefonitjänsten Hemtelefoni via mobilnätet. Medlem i gruppanslutningsavtalet som aktiverar sin hemtelefon från och med den 1 november 2022 erbjuds istället Hemtelefoni via mobilnätet.

Från den 1 september 2023 kommer medlemmar som har bredbandstelefoni att få Hemtelefoni via mobilnätet. Det innebär att alla medlemmar som har aktiverat bredbandstelefoni före den 30 oktober 2022 alltså inte kommer att påverkas förrän 1 september 2023 och behöver i nuläget inte göra någonting. Telia kommer, i god tid innan förändringen, att skicka ut information till de hushåll som berörs av förändringen och vad som då behöver göras.

Får Telia genomföra en sådan förändring om medlemmar har ett kollektivt avtal?

Telia utvecklar fortlöpande sina tjänster och tekniska plattformar. Telia äger rätt att ändra eller modifiera tjänsterna som levereras under pågående avtal, inklusive tekniska plattformar, under förutsättning att tjänsternas prestanda och funktionalitet håller likvärdig eller bättre kvalitet och prestanda.

Vid frågor kan medlem kontakta Telias fastighetsägaringång på 020-300060, vardagar 09.00 – 16.00.

Telia erbjuder nytt TV-innehåll i gruppanslutningen

Telia vet att många av oss saknar en del innehåll som vi är vana vid, men vill ändå passa på att tipsa om det innehåll Telia laddat upp med istället. Telia hoppas att du vill ta dig en titt, och vem vet, du kanske hittar några nya favoriter.
Den 6 oktober har omtalade serien Vuxna människor premiär, en spinoff på filmen med samma namn. Här får du följa 30-åriga Mathilda, som brottas med vuxenlivets press med allt vad det kan innebära.

Gillar du i stället kriminaldrama kan du titta på populära Gåsmamman. Och utöver dessa två tips finns självklart massor med andra serier att spana in, och ett helt bibliotek med filmer.

Telia bjuder på huvudsändningen i UEFA Champions League
Under oktober kommer Telia dessutom att bjuda på huvudsändningen i UEFA Champions League, vilket innefattar två matcher varje spelomgång (4-5 oktober, 11-12 oktober samt 25-26 oktober). Passa på att se när Liverpool möter Rangers nu ikväll. Matcherna streamar du på Telia Play.

Utöver allt detta har Telia lagt till SF Kids, en playtjänst för de mindre. Här finns alltifrån klassiska Pippi Långstrump till animerat, som Pettson & Findus eller Fåret Shaun – Filmen.

Mer information finns på:
https://www.telia.se/privat/tv/edr/Information-om-nya-kanaler-i-Tv-Lagom?utm_source=SFMC&utm_medium=Email&utm_campaign=b2c_engagement_tv_sirius_lagom_adhoc&utm_content=hero_button&utm_term=October2022&sfmc_huid=se_angf5n4kptra8qik2h9ecjju2ng96bdu


Förändring i TV-innehåll – gruppanslutningen

Förhandlingar har pågått mellan Telia och Viaplay Group om visningsrättigheter. Telia har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer Telia inte i mål med ett nytt avtal till 30 september. Det innebär att Telia inte längre får erbjuda Viaplays innehåll från den 1 oktober. Detta är något som Telia är uppriktigt ledsen för då det påverkar alla kunder.

telia.se/tvinfo hittar kunder alltid den senaste informationen. Här berättar Telia också vilket innehåll kunder får istället och ger svar på vanliga frågor.

Information om gruppanslutningens TV-innehåll

Telia meddelar att just nu pågår en omförhandling av avtalet med Telias tv-leverantör, Viaplay Group. Telias mål är att enas före den 30 september, men vill redan nu informera hushåll om att det kan finnas risk för att Telia inte längre får sända deras tv-innehåll om parterna inte kommer överens. Telias dialog med Viaplay Group fortsätter och hushållen kommer att hållas uppdaterade på telia.se/tvinfo. Kanaler det berör i gruppanslutningen är: TV3, TV6, TV8 och TV10.

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanliga frågor.

Om bredbandstelefoni

Telia vill fortsätta hålla dig uppkopplad Telia ser över sina tjänster och kommer att byta till modern och framtidssäker teknik i föreningens område. Från och med den 31 oktober 2022 byter Telia ut sin bredbandstelefoni kallad Voice over IP, till hemtelefoni via mobilnätet. Det här påverkar bara ett fåtal av hushållen i området, dvs de som antingen har aktiverat sin bredbandstelefoni efter 31 oktober 2022 eller som använder en telefoniadapter.

Det här händer framöver Hushåll behöver inte göra något just nu. De hushåll som behöver byta sin utrustning kommer att kontaktas av Telia med mer information.

Hushåll som beställer telefoni kommer från och med 31 oktober 2022 att erbjudas den nya lösningen hemtelefoni via mobilnätet. Hushåll som nu använder sig av bredbandstelefoni med tilgin-adapter kommer att behöva byta till hemtelefoni via mobilnätet före slutet av år 2023. Telia kommer, i god tid före bytet, att skicka ut information om förändringen.

Kontakta Telia för information och hjälp Vid frågor eller beställning av ny tjänst kan hushåll kontakta Telias kundtjänst på 020-30 00 60 vardagar kl. 09.00­–14.00.

Stämma 2022

Justerat protokoll för föreningens stämma 2022 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Uppdaterad kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till make/maka/sambo eller till annan medlem att rösta i hens ställe, enligt §13 i föreningens stadgar. Ifylld och undertecknad fullmakt ska visas vid stämman. Fullmaktsblankett finns här.

Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman, se förslag till dagordning. Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för arvoden och en del personval genomföras, se förslag. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas till medlemmar i epost, alternativt post om epostadress saknas. Inga motioner har inkommit till stämma 2022.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att visa hänsyn genom att inte närvara vid sjukdomssymptom och att agera för att undvika smittspridning genom avstånd mellan alla närvarande. Välkomna!

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjligheten ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se


Kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00.

Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.

Varning för felaktiga aviseringar

Medlemmar kan få felaktiga aviseringar från någon som utger sig för att vara Telia, och som påstår att betalning för april månad gjorts två gånger. Så uppmanas medlem att klicka på en ruta för återbetalning – gör inte detta!

Medlem som har valt alternativ 1 för tjänsteleverans, dvs gruppanslutningen, betalar alltid via samtidig aviseringen för el, och inte direkt till Telia.

Medlem som köper tilläggstjänster utöver gruppanslutningen, eller har valt alternativ 2 och beställer tjänster helt själv, bör kolla med Telia i de fall som tjänsterna beställs därifrån innan något annat görs.

Motion till stämma 2022

Styrelsen meddelar att motioner ska – enligt stadgarna – vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast en månad före stämmodatum, och för stämma 2022 gäller den 10 maj som sista datum för motioner. Skicka motion via epost till: styrelsen@fibisox.se Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.