Efteranslutning

Föreningens projekt med att etablera ett öppet fibernät i bygden med stöd genom Jordbruksverket avslutades 15 februari 2022. Den sista anslutningen inom projektet genomfördes samtidigt, och från och med detta datum kan befintlig eller ny medlem anmäla intresse för efteranslutning av fiber till fastighet.

Efteranslutningar kan komma att förläggas tillsammans i tid – kanske vid ett eller några tillfällen per år framöver, och kan kanske komma att genomföras i nytt projekt med stöd som föreningen kan söka (vilket i sig tar tid med ansökan och eventuellt beviljande, och där processen endast kan påbörjas när flera intresseanmälningar finns som underlag).

Kostnaden för varje anslutning tas fram genom offert från entreprenör, och delges medlem för ställningstagande inför genomförande.

Intresse för efteranslutning anmäls till: styrelsen@fibisox.se