Föreningen

EU-stöd bakom bredbandsstödet

Föreningen har blivit tilldelat stöd från Jordbruksverket för etablering av ett fiberbaserat bredbandsnät. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014. Investeringen har som huvudsakligt ändamål att ge alla …

Stadgar

Föreningsstadgar för Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening efter revision vid stämman 2019 kan ses här Stadgar 2019

Styrelse

Styrelse 2020 Thomas Lennartsson Ordförande Kjell Carlsson Ledamot Ros-Marie Olsson Ledamot Björn Hyberg Ledamot Johan Losman Ledamot Anders Jändel Ledamot Alexander Andersson Ledamot Ludvig Nordgren Ledamot Stefan Willner Ledamot För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen skicka ett mail till styrelsen@fibisox.se

Valberedning

FIBISOX valberedning valdes om vid stämman i juni 2023 och består av Olof Hemberg             tel 0768 752777     sammankallande Ingvar Samuelsson     tel 0706 936562 Sofi Johansson           tel 0705 780511 Om du vill påverka val av förtroendeposter, föreslå personer med speciell kompetens och intresse till olika poster, så kontakta valberedningen i god tid före nästa stämma.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EUs dataskyddsförordning 2016/679, General Data Protection Regulation – även kallad GDPR, i kraft. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL, och ger personuppgifter ett ännu starkare skydd. Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera dem som berörs om vilka uppgifter som behandlas och hur …

Historik

Tankar kring etablering av ett fibernät i området växte fram och blev mer konkreta vid ett första informationsmöte, som arrangerades av Horredsbygdens byalag, i juni 2014 i Istorps församlingshem. Många av dem som deltog visade intresse för att arbetet skulle bli konstruktivt och en arbetsgrupp bildades. Denna grupp hämtade in information på alla sätt möjliga, …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.