Varning för felaktiga aviseringar

Medlemmar kan få felaktiga aviseringar från någon som utger sig för att vara Telia, och som påstår att betalning för april månad gjorts två gånger. Så uppmanas medlem att klicka på en ruta för återbetalning – gör inte detta!

Medlem som har valt alternativ 1 för tjänsteleverans, dvs gruppanslutningen, betalar alltid via samtidig aviseringen för el, och inte direkt till Telia.

Medlem som köper tilläggstjänster utöver gruppanslutningen, eller har valt alternativ 2 och beställer tjänster helt själv, bör kolla med Telia i de fall som tjänsterna beställs därifrån innan något annat görs.