Inför stämma 2024

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2024 senast den 10 maj via e-post till styrelsen@fibisox.se