Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen