Nu är vi verkligen på väg……..

…….att få ljus i kabeln!

Fösta spadtaget för Nodhuset har tagits.