Snart mot ljusare tider

Vid den här tiden på året vill många tända ljus av olika slag, och tänk vad fint att kunna ha tänt även den ljussignal som går genom fiberkabeln. Dessvärre har det under en tid pågått felsökning då föreningens nodhus inte hade nåtts av signalen trots att den kopplats på i Stockholmstrakten. Efter ett tag hittades dock felet någonstans mellan Stockholm och Istorp.

Sedan föreningens informationsmöte i slutet av september har entreprenören stött på blöta marker och mer omfattande arbete i berg i Öxnevalla än vad som förutsetts, men även hittat nya sträckningar för att förbättra framkomligheten. Maskinparken har varit reducerad under en tid, men kan komma att utökas igen.

Det ska kunna bli signal ut i fastigheterna i arbetsområde 1 – västra Istorp – inom kort (styrelsen håller tummarna för att utfästelsen håller nu).  Kundbokning för montering och utlämning av utrustning för gruppanslutningen skall kunna bokas från vecka 49, och sedan anländer montören efter överenskommelse för installation och testning.

I arbetsområde 2 – östra Istorp – är förläggningsarbetet längst söderöver inte färdigt. Samtidigt är blåsning och svetsning i resterande arbetsområde i stort sett klart, och det innebär att tändning av fibern kan komma att ske i deletapper inom arbetsområdet efter nyåret. På det sättet behöver inte alla medlemmar i arbetsområdet invänta det sista markarbetet i området för att få signal i fastigheten.

I Öxnevalla, som är det tredje arbetsområdet, kommer förläggningsarbetet att fortsätta under första kvartalet 2020.

De fastigheter som, oavsett arbetsområde, kommer att få fiber via luftledning – för att ingen annan lösning är rimlig – kommer att nås av fiber i januari/februari 2020. Tändning av dessa anslutningar kommer att ske stegvis beroende på i vilket arbetsområde fastigheten ligger.