Stämma 2024

Justerat protokoll för föreningens stämma 2024 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.