Fiber – ja, betalning – hur?

För att underlätta medlemmars betalning av löpande fiberanslutning har styrelsen avtalat en betalningstjänst med Varbergortens elkraft ek för., vilket innebär att medlem betalar serviceavgift, och i förekommande fall avgift för gruppanslutning, i samma faktura som avgifter för el-abonnemanget. Periodiseringen kommer att ske enligt fastighetens/elkunds tidigare överenskommelse med elnätsägaren. Om medlem i fiberföreningen inte är densamma/e som kund hos elnätsägaren för ansluten fastighet, så behövs en fullmakt tecknas så att elkunden tar på sig ansvar för fiberavgifterna i medlems ställe. Föreningen kommer att inom kort kontakta dessa medlemmar för hantering av denna fullmakt.

För arbetsområde 1 – som nu är tänt och aktivt – kommer debitering för fiberavgifter att läggas till fakturering för el-abonnemanget från 1 januari 2020. Observera att löpande fiberavgifter tas ut i förskott – men att den första aviseringen även kommer att inkludera retroaktiv betalning för första perioden. För övriga arbetsområden införs motsvarande hantering efter tändning av fiber.

Årsavgift för medlemskap i fiberföreningen kommer även fortsättningsvis att aviseras från föreningen. Medlem bör observera att alla, av stämma och styrelse beslutade, avgifter skall betalas av medlem för att nyttjande av fiber skall kunna fortgå (se föreningens stadgar §6; www.fibisox.se, klicka på Föreningen, klicka på Stadgar).
Medlemmar i arbetsområden 1 och 2 har betalt den tredje insatsen. Medlemmar i arbetsområde 3 kommer att aviseras den tredje insatsen efter nyår.

Medlemmar i arbetsområde 1 gratuleras till fungerande fiber, medan övriga fortfarande är i väntans tider…

Nu tar entreprenörer och styrelse julledigt……..

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen