Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera.

Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. Genom samförläggning med FIBISOX kommer nästan alla luftburna ledningar att läggas i mark i området.

Representant för TEGAB meddelade att markarbetet under hösten 2018 gick bra men har nu påverkats negativt av vintervädret, och som tyvärr har medfört att det för tillfället är uppehåll i blåsning, plöjning och grävning. Istället fortsätter planeringsarbetet för sträckningen mellan Broby och ut mot Grimmared.

TEGAB framhöll att tidsplanen som projekterar avklarad plöjning och grävning i hela området under 2019 kvarstår.

Föreningen har tecknat avtal med Zitius som kommunikationsoperatör, och företrädaren för företaget höll först en kort företagspresentation. Zitius tillhandahåller en mediaomvandlare, som placeras på insidan av fastigheten, utan kostnad för medlem och som stannar i fastighet även vid medlems flytt. Mediaomvandlaren ger möjlighet till en uppkoppling för bredband, samt för telefon och TV. Vill medlem ha fler uppkopplingar i fastigheten behöver en router kopplas till mediaomvandlaren.

Zitius erbjuder ett brett utbud av tjänsteleverantörer där medlem som ansluter sig till fibernätet via företagets marknadsplattform själv tecknar sig för de tjänster som hen önskar. Utrustning inne i fastigheten utöver mediaomvandlaren löser medlem själv tillsammans med vald tjänsteleverantör.

Plattformen www.Zmarket.se kan besökas redan nu för att få översikt över möjligheterna när fibern väl lyser till medlems fastighet. Skriv in Västra Götaland som område, och titta runt. Tjänsterna kan efter tecknande användas i hela EU. Men – det går inte att teckna sig för något nu, utan först när fibern lyser!

Ett flertal frågor ställdes av medlemmar, och besvarades:

 • De flesta tjänster är obundna tidsmässigt, dvs det går att byta inom en månad
 • Vissa tjänster, som t ex CMore, har bindningstid – men ofta finns erbjudanden att nyttja för bättre priser, så passa på då
 • Det går oftast att flytta över befintligt abonnemang hos leverantör till nytt, om denna finns med på www.Zmarket.se
 • Om medlem har avsikt att ha kvar fast telefoni men via fiber, s k IP-telefoni, skall hen inte säga upp nuvarande tjänst utan överlåta till den nya leverantören att sköta övergången så att telefonnumret säkras
 • IP-telefoni kräver oftast bredband från samma leverantör
 • Avstängt nummer, p g a nedsläckning av telestation, kan kanske återfås vid IP-telefoni
 • Befintlig fast telefonilösning i fastigheten kan användas genom adapterlösning i första jacket
 • Olika pågående TV-abonnemang kan ha flera månaders uppsägningstid utan uppsägningsmöjlighet, och medlem ansvarar för egen hantering
 • Det finns möjlighet till förutbestämt korttidsabonnemang för t ex fritidshus
 • För TV-sändningar behövs TV-apparat med HDMI-kontakt eller adapter för den som har TV med enbart scart-kontakt
 • Felanmälan görs alltid till tjänsteleverantör

Telia som tjänsteleverantör informerade om kommande möjlighet att teckna sig för den gruppanslutning som Telia och föreningsstyrelsen fortfarande förhandlar villkoren för. Gruppanslutningen skulle innehålla grundläggande behov av bredband, TV-paket (Telia Lagom) och IP-telefoni.

Telia tillhandahåller i gruppanslutningen en TV-box per fastighet och maximalt ytterligare fyra boxar kan köpas till för samma fastighet, alternativt inspelningsbar TV-box. Annan hårdvara ingår i erbjudandet och byts ut utan kostnad vid fel. Utöver gruppanslutningen kan Telia erbjuda egen filmbutik, PayPerView-tjänst och Playtjänst för individuella behov och önskemål och mot separat kostnad.

Medlemmar fick delsvar på frågor om:

 • Kvalitet på trådlös router
 • Tilläggstjänster kan kosta för varje enhet, t ex för varje TV-apparat
 • Supporttider vardagar, kvällar och helger
 • Funderingar kring gruppanslutning vid hyresfastighet
 • IP-telefoni i gruppanslutningen kommer att vara i kategori Mini eller Plus
 • Nuvarande Telia-boxar kan återanvändas

Styrelsen påpekade att diskussionen med Telia fortfarande pågår, och att innehåll och omfattning av gruppanslutningen kommer att meddelas alla medlemmar snarast möjligt. Styrelsen tar med sig frågor som ställdes under kvällen till diskussionen med Telia.

När erbjudande inom kort kommer att finnas, kommer medlem att behöva ta aktiv ställning till att:

 • avstå nyttjande av fiber,
 • själv beställa och hantera nyttjande av fiber, eller
 • ansluta sig till gruppanslutningen – gör medlem det sistnämnda går det alltid att lägga till tjänster via portalen nämnd ovan.