Efter stämma 2020

Stämma 2020 genomfördes som planerat den 21 november med ett fåtal medlemmar närvarande, vilket kan relatera till corona-situationen i landet och det urusla vädret. Justerat och signerat stämmoprotokoll finns under fliken Dokument, sedan Föreningens dokument – eller klicka här

Från stämman fick styrelsen två frågor att följa upp och återkoppla om, och styrelsen kommer att återkomma med svar på dessa frågor till alla medlemmar.