Till stämma 2019

Styrelsen har beslutat att kvällen den 30 januari inleds kl 19.00 med stämmoförhandlingar som sedan följs av information, och inte i den ordning som tidigare meddelats.

Vid stämman 2018 fattades ett första beslut till att genomföra stadgerevision, och vid stämman 2019 skall medlemmarna fatta det avgörande beslutet. Förslag till stadgerevision finns här

Valberedningen föreslår att stämman väljer ordförande och åtta ordinarie ledamöter till styrelsen, och inga ersättare.

Valberedningens förslag till ordförande i styrelsen vid stämma 2019 är:

Nyval för 1 år: Thomas Lennartsson

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen vid stämma 2019 är:

Omval för 2 år: Ros-Marie Olsson, Kjell Carlsson, Leif Andersson

Nyval för 2 år: Eva Andrée

Fyllnadsval för 1 år: Johan Losman, då Jan-Ove Johansson har meddelat att han vill avsäga sig styrelseuppdraget p g a tidsbrist.

Ordinarie styrelseledamöter som har 1 år kvar på förordnande är: Björn Gunnarsson, Tommy Madjar, Hans Morgansson

Valberedningens förslag till val av revisorer vid stämma 2019 är:

Ordinarie för 1 år: Tommy Karlsrud

Ersättare för 1 år: Hans Soergel