Lokal

Stämman 2021 kommer att hållas i Istorps Församlingshem den 11 november kl. 19.00