Kategori: Okategoriserade

Stämma 2024

Justerat protokoll för föreningens stämma 2024 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Stämma 2024

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2024, som hålls den 29 maj kl 19.00 i Istorps församlingshem. Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 19, 2024. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för …

Fortsätt läsa

Återbetalning

Efter nästan ett års väntan kom äntligen domen i HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen.Insatser kommer inte att momsbeläggas. Föreningen kommer inom den närmsta tiden att skicka ut en kreditfaktura till medlemmen via mail, där var o en måste återkoppla till föreningen. Man anger då medlemsnummer, fakturanummer samt kontonummer/bankgiro. Då detta kommer att göras manuellt, så ber vi …

Fortsätt läsa

Inför stämma 2024

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2024 senast den 10 maj via e-post till styrelsen@fibisox.se

Medlemsavgift

Fr.o.m. 2024 kommer medlemsavgiften i Fiberföreningen att faktureras månadsvis, på samma faktura som service- och ev gruppavtalsavgiften faktureras, på Varbergsortens El-faktura. Anledningen till detta är att den faktureringstjänst föreningen använder upphör vid årsskiftet.

Efteranslutning

Kostnad för efteranslutning är 30 000:- exkl. ev moms (beslut om moms väntas inom kort) utan försvårande markförhållanden. Vid ev svåra förhållande betalas den faktiska kostnaden – offert ges innan arbetet påbörjas.

Stämma 2023

Justerat protokoll för föreningens stämma 2023 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Reviderat förslag till dagordning för stämma 2023

Det har tillkommit en punkt för dagordningen till stämma 2023, och det nya förslaget till dagordning finns att läsa här

Stämma 2023

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2023, som hålls den 15 juni kl 19.00 i Istorps församlingshem. Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 21, 2023. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för …

Fortsätt läsa

Inför stämma 2023

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2023 senast den 15 maj via epost till styrelsen@fibisox.se