Reviderat förslag till dagordning för stämma 2023

Det har tillkommit en punkt för dagordningen till stämma 2023, och det nya förslaget till dagordning finns att läsa här