Stämma 2024

Alla medlemmar kallas till fiberföreningens stämma för år 2024, som hålls den 29 maj kl 19.00 i Istorps församlingshem.

Kallelse skickas per epost, och i förekommande fall i vanlig post, till medlemmar, och annons förs in i Markbladet vecka 19, 2024. Förslag till dagordning, fullmakt för att företräda medlem vid stämma och styrelsens verksamhetsberättelse för 2023-2024 medföljer kallelse.

Välkomna önskar styrelsen

Kallelse finns här

Förslag till dagordning finns här

Fullmakt finns här

Styrelsens verksamhetsberättelse finns här