Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.
För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för att klyftan mellan stad och landsbygd skall slutas senast år 2025, då den nationella bredbandsstrategin har som mål att hela Sverige ska kunna surfa med gigabithastigheter.

Föreningen är medlem i Byanätsforum – en paraplyorganisation för fiberföreningar i Sverige, som tillsammans med flera aktörer för en levande landsbygd har startat Bredbandsuppropet. Uppropet verkar för att fler på landsbygden ska ha tillgång till bredband enligt den nationella bredbandsstrategin.Organisationer som står bakom uppropet:

  • Byanätsforum
  • Företagarna
  • Hela Sverige ska leva
  • Lantbrukarnas Riksförbund
  • Svenska Stadsnätsföreningen

Medlemmar i FIBISOX – skriv under Bredbandsuppropet! Klicka här och skriv under, och dela sedan gärna sidan på olika sätt som framgår längst ned på sidan.

Vill du veta mer om Bredbandsuppropet, klicka och läs här.