Utsättning

Varje medlem beställer utsättning, antingen själv eller genom ombud, dvs entreprenör/grävare, på mark utanför egen fastighet/tomt/trädgård via Ledningskollen. Vid denna utsättning kan medlem eventuellt fråga utsättaren, vid behov, att utföra utsättning även in på egen fastighet/tomt.

Löpande ansvarar dock varje medlem själv för att säkra var ledningsdragning går på egen fastighet/tomt.

Kolla först, gräv sedan på egen tomt

Kostnad för utsättning utanför medlems egen fastighet/tomt kommer att falla på föreningen och täcks tills vidare genom medlemmars serviceavgifter. Eventuell kostnad för utsättning på egen fastighet/tomt faller på enskild medlem. Om kostnader för utsättning ackumuleras ohejdat för föreningen, så kan tillvägagångssättet för utsättning komma att omprövas.