Påminnelse

Styrelsen påminner om att när en fastighet överlåtes till en ny ägare, är det av största vikt att omgående skicka in ett ifyllt överlåtelseavtal till fiberföreningen. Avtalet finns under fliken Dokument, klicka sedan på Föreningens dokument så ligger det överst i listan.
I samband med överlåtelse skall den nya ägaren även ansöka om medlemskap.
Detta görs lämpligen via fliken ”Bli medlem”.