Avbrott!

Den 8 december 2020, kl 09.00-12.00 kommer Zitius att byta system för föreningens nät. Tjänsteleveranser kommer att stoppas vid två tillfällen om 10-30 minuter vardera i nätet, när Zitius migrerar över alla medlemmar i området till en ny teknisk plattform. För varje medlem kommer åtgärden att innebära ett kortare driftstopp under förmiddagen. Avbrottsinformation finns på www.zitius.se och www.zmarket.se

Alla varumärken inom Telia-koncernen kommer efter åtgärden att utgå från en gemensam teknisk plattform för att möta framtidens stabilitetskrav. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

Fördelar enligt Telia
– Förbättrad drift och övervakning
– med ökad tillgänglighet
– Proaktiv utbyggnation av kapacitet
– Förenklar flödet för alla parter
– Nytt OSS har stöd för Native IPv6
– AI-förberedd plattform
– Enhetlig hantering
– Förberedelse inför morgondagens kapacitetskrav

Det listas inga nackdelar…

Om full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet uppmanas medlemmar att starta om sin tekniska utrustning. Skulle problem med tjänster uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna medlemmar ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Medlemmar som nyttjar gruppanslutningen, och följaktligen är Teliakunder, ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020-202070.

Om – mot förmodan – något hinder för att genomföra åtgärden den 8 december skulle visa sig, så aviseras den 15 december som reservdatum för åtgärden.