Slutbesiktning godkänd

Slutbesiktning av entreprenaden för det optiska fibernätet är slutförd och godkänd. Besiktningen konstaterade att en del kompletteringar skall göras, och så skall ske före 1 juni 2021.

Innan projektet är klart att slutredovisas till Jordbruksverket återstår en del andra ärenden, som t ex ledningsrätt via Lantmäteriet.