Ny och uppdaterad information om bredbandstelefoni

Telia ser ständigt över sina tjänster för att kunna säkra en modern och framtidssäker teknik.

I kommande förändring kommer Telia att erbjuda telefoni genom tjänsten Hemtelefoni via mobilnätet.

Fördelen med den nya tjänsten är att man inte betalar för samtal via rörligt pris eller via prisavtal, då alla samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår. Kostnadsfritt ingår även tilläggstjänsterna nummerpresentation och mobilsvar.

Hemtelefoni via mobilnätet – kollektivt avtal, översikt:

  • Obegränsade samtal till fast och mobila nummer inom Sverige
  • Fasta telefonnummer, nummerpresentation, telesvar och möjlighet till samtal via wifi- nät
  • Fungerar utanför hemmet och du kan vara tillgänglig var du än är

Förändringen från bredbandstelefoni till Hemtelefoni via mobilnätet kommer att ske etappvis.

Den 1 november 2022 säljstartar Telia den nya telefonitjänsten Hemtelefoni via mobilnätet. Medlem i gruppanslutningsavtalet som aktiverar sin hemtelefon från och med den 1 november 2022 erbjuds istället Hemtelefoni via mobilnätet.

Från den 1 september 2023 kommer medlemmar som har bredbandstelefoni att få Hemtelefoni via mobilnätet. Det innebär att alla medlemmar som har aktiverat bredbandstelefoni före den 30 oktober 2022 alltså inte kommer att påverkas förrän 1 september 2023 och behöver i nuläget inte göra någonting. Telia kommer, i god tid innan förändringen, att skicka ut information till de hushåll som berörs av förändringen och vad som då behöver göras.

Får Telia genomföra en sådan förändring om medlemmar har ett kollektivt avtal?

Telia utvecklar fortlöpande sina tjänster och tekniska plattformar. Telia äger rätt att ändra eller modifiera tjänsterna som levereras under pågående avtal, inklusive tekniska plattformar, under förutsättning att tjänsternas prestanda och funktionalitet håller likvärdig eller bättre kvalitet och prestanda.

Vid frågor kan medlem kontakta Telias fastighetsägaringång på 020-300060, vardagar 09.00 – 16.00.