Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaden för det passiva fibernätet pågår, och genomförs under ledning av den av föreningen anlitade besiktningsmannen och i närvaro av entreprenören och föreningens styrelse. Stamförläggning, skåp, skarvning mm inspekteras. För att kunna fastställa t ex förläggningsdjup kan det ibland vara nödvändigt att bekräfta detta genom provgrävning i mark – mindre hål utfört med spade – som komplement till instrumentavläsning.

Före provgrävning knackar styrelsen på för att höra med medlem om provgrävningen kan utföras. Många medlemmar kan av olika anledningar inte vara på plats vid eventuell inspektion på egen mark då denna utförs under ordinarie arbetstid. Medlem som absolut inte vill att provgrävning görs på egen mark behöver meddela detta via styrelsen@fibisox.se snarast!