Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som skall fattas.

Stämma 2020 genomförs i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enbart medlemmar, inga medföljande, hälsas välkomna till stämman. Medlem som inte kan närvara vid stämman kan ge fullmakt åt annan medlem, alternativt maka/make/sambo, att närvara i medlems ställe. Fullmakt att använda för denna situation finns som bilaga. Se alla bilagor för detaljinformation!

Blankett för fullmakt

Hur går stämma 2020 till

Dagordning för stämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Information utom stämma 2020