Förtydliganden inför stämma 2021

Torsdagen den 11 november kommer 2021 års stämma att hållas, och med sena anmälningar kommer den bestämda lokalen att fyllas mer än vad som stod klart den 1 november.

Stämman kommer ändå att hållas i Istorps församlingshem, men styrelsen vill påminna om att medlemmar uppmanas att avstå från deltagande i stämman vid sjukdomssymptom, att hålla avstånd i lokalen och att det går bra att använda andningsskydd i lokalen.

Person som kommer att delta i stämma genom fullmakt, utställd av medlem som hindras att deltaga, kommer att behöva lämna fullmakten vid ingången, annars får personen inget tillträde till stämman.