Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades.

Här finns återigen länken till Installationsguiden.
Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Foto: Veronica Klason
Foto: Veronica Klason