Apropos blänkare om fakturasystem…

Medlem kan ha fått en blänkare från Telia – inte från föreningen – om att Telias fakturasystem för bredband och TV skall läggas om, och att det innebär vissa förändringar för alla kunder.

Styrelsen vill upplysa alla medlemmar som använder gruppanslutningen från Telia via föreningen att förändringarna inte gäller denna. Betalningen för gruppanslutningen fortsätter precis som tidigare via elleveransfakturan från Varbergsortens Elkraft.

Medlem som däremot själv har beställt tjänsteleveranser direkt från Telia för bredband och TV via fibern, har nytta av informationen som Telia har skickat ut.