Stämma 2022

Justerat protokoll för föreningens stämma 2022 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.