Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i tidigare deltändningar betalar avgifterna sedan tidigare.

Tyvärr så har markarbete, blåsning och montering försenats på grund av olika anledningar, men Telia kunde inte förmås ändra avtalat datum för deltändning 3. Därför har också medlemmar aviserats avgifter för fibernätet från 1 juni oavsett om fibern är monterad och klar, eller ej.

För medlemmar i vissa delar av Broby och Byslätt, Öxnevalla och enstaka fastigheter i Istorp gäller:

  • betala avin från Varbergsortens Elkraft som inkluderar fiber från 1 juni
  • maila namn, fastighetsbeteckning, installationsdatum och bankkontouppgifter till Ros-Marie

                                        ros-marie.o@fibisox.se 

  • uppgifterna kommer att stämmas av med TEGABs lista för installationer och därefter under hösten, att återbetalas till medlem av föreningen

Ring inte till Varbergsortens Elkraft med frågor eller undringar, utan ta kontakt med styrelsen om det gäller frågor kring avgifterna och hanteringen.