Med start vecka 7…………

……….kommer ingrävning att ske till de fastigheter som ännu inte fått fiberkabeln framdragen.

Mycket VIKTIGT är då att det finns en märkning på huset var den önskade indragningen skall vara. Närmaste sträcka från tomtgräns till fastighet gäller.

Märk ut med pinnar var eventuella el-kablar eller andra förläggningar (t ex robotgräsklippare) finns, samt var framgrävningen (närmsta väg) önskas ske.

Kontaktperson i ärendet:

Göran på TEGAB,  0706-430301