Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg.

Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras.

Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET I HELGEN!!