Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020.

Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning för den ordinarie lagen för ekonomiska föreningar.

Styrelsen hoppas ändå att vid ett senare datum i år kunna hålla stämma 2020 med inbjudan till samtliga medlemmar, då det just i år är av största vikt att alla får all och samma information och det kan bli möjligt att i stort kunna redovisa slutsumman för hela projektet med fiberetableringen under stämman.

Frågor, tankar och beslut kring detta kan lyftas vid en gemensam samling, och alternativa digitala lösningar för stämma 2020 har därför inte diskuterats vidare. Styrelsen planerar tills vidare att kalla till stämma 2020 efter sommaren.