Telefonnummer till Telia

Nytt nummer till Telia för aktiveringsärenden är 020-20 20 70.

Medlem som fått mediaomvandlare monterad och ringer Telia uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av handläggare på Telia till medlemmar, men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om faktiskt görs, och att t ex koder för TV lämnas utan dröjsmål.