Bredbandstelefoni

I gruppanslutningen för tjänsteleverans, som många medlemmar tecknat sig för, ingår enligt det avtal som tecknades ”Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini”. Telia har sedan dess ändrat sina tjänster och avslutat prisplan Mini.

Medlem med gruppanslutning bör vid kontakt med Telia – t ex när fibertjänsterna börjar tas i anspråk – tydligt begära tjänsten ”Bredbandstelefoni” tillsammans med de andra delarna i avtalet. Det är ingen extra kostnad för denna tjänst, då möjligheten med bredbandstelefoni ingår i avgiften för medlems gruppanslutning och medlem betalar enbart för sina samtal.

Efter 1 augusti 2020 betalar medlem med bredbandstelefoni sina samtal till fasta telefoner inom Sverige 15 öre per minut och till svenska mobilnummer 69 öre per minut. Öppningsavgift tillkommer.

Samtalsavgifter faktureras månadsvis i efterskott. Medlem kan undkomma fakturaavgift för betalning av gjorda samtal genom att registrera sig för e-faktura.                                                                                 

Medlem har även möjlighet att beställa ett prisavtal som ger obegränsade samtal inom Sverige till fasta telefoner och svenska mobilnummer. Ta kontakt med Telia för mer information.