Inför stämma 2023

Medlemmar uppmanas att skicka in motioner inför stämma 2023 senast den 15 maj via epost till styrelsen@fibisox.se