Efteranslutning

Kostnad för efteranslutning är 30 000:- exkl. ev moms (beslut om moms väntas inom kort) utan försvårande markförhållanden.

Vid ev svåra förhållande betalas den faktiska kostnaden – offert ges innan arbetet påbörjas.