Inför stämma 2021

Bolagsverket har godkänt att ekonomiska föreningar även under 2021 kan hålla stämma under hela året p g a pandemin och mötesrestriktioner. Styrelsen har avvaktat med att kalla till stämma 2021 p g a hälsorestriktioner under delar av året, och hade börjat planera för att genomföra stämma på samma sätt som under 2020. Nya besked från regeringen möjliggör dock att framöver hålla stämma fysiskt, men med fortsatt hänsyn till att undvika smittospridning.

Styrelsen har därför beslutat att hålla stämma 2021 den 11 november kl 19.00, i lokal som meddelas senare. Deltagande i stämma kommer att kräva föranmälan, och lokal bestäms efter antalet medlemmar som anmält sig.

Kallelse till stämma och relaterad information skickas till alla medlemmar enligt reglering i stadgarna. Medlem som har en motion till stämman bör skicka denna till styrelsen omgående för beredning.