Tillbaka till Föreningen

Valberedning

FIBISOX valberedning valdes om vid stämman i juni 2023 och består av

Olof Hemberg             tel 0768 752777     sammankallande

Ingvar Samuelsson     tel 0706 936562

Sofi Johansson           tel 0705 780511

Om du vill påverka val av förtroendeposter, föreslå personer med speciell kompetens och intresse till olika poster, så kontakta valberedningen i god tid före nästa stämma.