Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.