Aktivering

Tjänsteleveranser Medlem behöver ha tecknat sig för något alternativ av tjänsteleverans före tändning av fiber i respektive arbetsområde, annars kommer fibern inte att lysa. Under 2019 har medlem haft möjlighet att teckna tjänsteleveransavtal med föreningen för olika alternativ inför tändning och aktivering av fibern.

Till avtalet finns även grundläggande information kring tjänsteleveranser och alternativ. För att få tag i detta avtal – om det inte är tecknat; kontakta Björn som är kassör via bjorn.g@fibisox.se

Om medlem inte vill aktivera fibern nu finns möjlighet till det – alternativ 3. Vid detta alternativ betalar medlem enbart den löpande serviceavgiften till föreningen. När fibern senare aktiveras tillkommer en engångsavgift som Telia debiterar.

Medlem som själv vill beställa tjänster för fiberanslutningen kan göra det via plattformen www.zmarket.se och tecknar därmed avtal direkt med vald leverantör – alternativ 2. Välj ’Västra Götaland’ som område för att filtrera fram möjligheter som går att teckna för föreningens geografiska hemvist. Medlem bör uppmärksamma att listade leverantörer har olika villkor för hårdvaror till vald tjänsteleverans. Även vid detta alternativ betalar medlem enbart den löpande serviceavgiften till föreningen.

Medlem som tecknat gruppanslutning genom föreningen – alternativ 1 – kommer att få dessa tre tjänster i paketpriset:
Telia Bredband 250/100 Mbit och fem valfria e-postadresser
Telia Lagom för TV se https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/product/lagom?intcmp=tvpaket_lagom för att se vilka kanaler som paketet gäller i dagsläget – dessa kan komma att ändras något av Telia senare. Observera att HD-kvalitet kan bara ses om mottagaren har en TV med möjlighet att ta emot HD-sändningar. Telia Play ingår också i paketet.
Telia bredbandstelefoni med Prisplan Mini som har följande priser för samtal (november 2019):

  • 69 öre/min dygnet runt till alla mobiler i svenska nät
  • 20 öre/min dygnet runt till alla fasta telefoner i svenska nät, även från bredbandstelefoni till bredbandstelefoni
  • 69 öre per samtal i öppningsavgift, även från bredbandstelefoni till bredbandstelefoni

Se mer om telefoni: https://www.telia.se/privat/telefoni/tjanster/produkt/prisavtal-mini Se i övrigt informationen som följde med tjänsteleveransavtalet. Observera att avtalstiden löper i fem år, oavsett ägare till fastighet med tecknat gruppanslutningsavtal från det att hela föreningens nät är aktivt – den 1 juni 2020, och att alla delar av paketet går att uppgradera, t ex telefoni, se https://www.telia.se/dam/jcr:fd4be24f-cf0c-4a67-bfef-f6bda3a0eb64/Prislista_Bredbandstelefoni_190906-1.pdf

Medlem som inte valt tjänsteleverans än, eller nytillkommen medlem? Medlem som inte bestämt sig för något alternativ än, men som avväger att teckna gruppanslutning har enbart en kort tid kvar för att inte behöva betala extra för denna, då Telia från nyåret 2020 kommer att debitera en engångsavgift om 2500 kr per anslutning. Medlem som inte tecknar gruppanslutning under 2019 får alltså en ökad kostnad på grund av att medlem då ansluter till ett redan befintligt avtal med befintlig avtalstid. Förmånen med gratis hårdvaror gäller enbart om medlem är med i gruppanslutningen från första året.

Aktivering av fiber När installation av fiber inne i medlems fastighet är gjord så är fibern tänd och således aktiv. Medlem som valt gruppanslutning får samtidigt med installationen den utrustning som ingår i tjänsteleveransen. Därefter är det dags att montera och koppla ihop alla delar med den privata utrustningen i fastigheten, dvs TV, dator mm. Se gärna skiss i TEGABs installationsguide, som finns på hemsidan under fliken Byggdialog om hur det kan göras. Medlem kan vid behov naturligtvis skaffa hjälp för detta.

När alla delar fungerar är det dags att aktivera gruppanslutningen (se nedan), alternativt välja leverans via www.zmarket.se  Detta görs via kontakt med Kundtjänst för önskat leveransalternativ, och leverans brukar ske rätt omgående. Det kan dock ta någon dag för leverans av eventuell hårdvara.

Aktivering för medlem som tecknat gruppanslutning – alternativ 1:
Medlem som redan är kund hos Telia ringer Telia Kundtjänst, tel 020-20 20 70 vardagar mellan kl 08.00 och 19.00, lördagar mellan kl 10.00 och 18.00, och begär om att bli kopplad till ”support stadsnät Zitius”. Kopplad till en handläggare säger medlem att hen vill byta sina tjänster från de nuvarande till ett gruppanslutningsavtal som medlem har med föreningen. Tänk på att nämna att eventuella tilläggstjänster genom Teila, som e-postadresser eller antivirusprogram, också ska överföras till det nya.

Medlem behöver uppge kundnummer hos Telia eller personnummer, samt adress för att allt ska aktiveras. Telia uppger att flytt av tjänst/er kan ta en till två dagar – men erfarenhet tyder på att det kan ta lite längre tid.

Medlem som inte är kund hos Telia ringer Telia Kundtjänst, tel 020-20 20 70 vardagar mellan kl 08.00 och 19.00, lördagar mellan kl 10.00 och 18.00, och begär att bli kopplad till ”support stadsnät Zitius”. Kopplad till en handläggare begär medlem om aktivering av gruppanslutningsavtalet som medlem har med föreningen. Medlem behöver uppge personnummer och adress. Aktivering av gruppavtalet kan ta några dagar.

Om medlem önskar behålla sitt telefonnummer för fast telefoni, som medlem redan har avtal för med annan leverantör än Telia i dagsläget, skall detta inte sägas upp eftersom Telia – efter fullmaktsgivande av medlem, antingen skriftligt eller genom inspelning – kontaktar nuvarande leverantör och överför numret i en portering. Detta tar några dagar och bekräftelse kommer i sms/mail/brev till medlem. Fullmakten innehåller även uppsägning av medlems avtal med tidigare leverantör.

Sedan kontaktar medlem sin/a nuvarande leverantör/er för bredband och TV och säger upp detta/dessa avtal. Det kommer eventuellt att bli någon överlappande avtalsperiod och dubbel kostnad för dessa dagar/veckor för medlem, om hen inte chansar på att allt fungerar utan dröjsmål och säger upp avtal i förväg, alternativt kan tänka sig vara utan tjänster några dygn.