När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan:

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan komma att tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Montering i fastighet I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Om medlem visar sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar.


Aktivera fibern Medlem som fått mediaomvandlare monterad på insida fastighet kan ha nytta av att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Medlem som tecknat sig för gruppanslutningen ringer sedan Telia på 020 20 20 70 för aktivering av gruppanslutningen. Medlem uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av Telias handläggare till medlemmar (t ex att fibern inte är klar – detta är tyvärr ett internt kommunikationsproblem mellan Zitius och Telia), men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om skall utföras, t ex att få koder för TV, utan dröjsmål. Kan inte handläggaren klara ärendet, så begär att bli kopplad till någon annan som har behörighet.


Använd fibern! Styrelsen uppmanar medlemmar som har tecknat sig för att använda fibern från start.

Fel på fibernätet som kan visa sig vid starten bör felanmälas av medlem till info@fibisox.se snarast, så att felet kan rättas till innan slutbesiktning av föreningens nät genomförs – vilket planeras ske inom kort.