Stämma 2023

Justerat protokoll för föreningens stämma 2023 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.